Jel jsem bez platného označeného jízdního dokladu a musím zaplatit pokutu. Kde ji můžu uhradit, a jde zaplatit platební kartou?

Pokutu lze uhradit osobně v Doplatkové pokladně (v budově Centrálního dispečinku nedaleko stanice metra a zastávky tramvají I. P. Pavlova, Na Bojišti 5, Praha 2), on-line prostřednictvím e-shopu DPP a bankovním převodem.

Osobně v Doplatkové pokladně

Doplatková pokladna je umístěna v budově Centrálního dispečinku nedaleko stanice metra a zastávky tramvají I. P. Pavlova, Na Bojišti 5, Praha 2, přízemí vlevo – přepážka č. 10, 11. Hodiny pro veřejnost jsou v pondělí a v úterý od 10.00 do 17.30 hodin, ve středu a ve čtvrtek od 8.00 do 18.00 hodin a v pátek od 8.00 do 15.00 hodin.

Platby dlužných částek (přirážky, pokuty) poštovními složenkami na adresu doplatkové pokladny provádět nelze. Platby v doplatkové pokladně je možno provádět v hotovosti nebo platební kartou osobně nebo jinou osobou, pověřenou cestujícím.

On-line platba pokuty

Přirážku k jízdnému je možné uhradit on-line platební kartou nebo platebními tlačítky přes e-shop DPP. Stačí se přihlásit do e-shopu DPP, zvolit možnost Pokuty a vyplnit číslo ze Zápisu o provedené přepravní kontrole (ZOPPK). Pokutu lze uhradit buď v plné výši (snížení částky za včasné zaplacení proběhne automaticky při výběru typu platby), popř. systém po kliknutí na volbu Ověřit kupón vlastnictví kupónu automaticky vyhodnotí a případně sníží výši přirážky k jízdnému (např. při zapomenutém kupónu při kontrole).

Bankovním převodem

Úhradu dlužných částek lze provést také bankovním převodem. Číslo účtu spolu s dalšími podrobnostmi obsahuje na své rubové straně Zápis o provedené přepravní kontrole.

Pokud Vám byla uložena pokuta a nejste si jisti, zda jste ji uhradili a znáte číslo zápisu o pokutě, lze podle variabilního symbolu uvedeného v rámečku v levé horní části zápisu provést ověření pokuty na stránkách www.dpp.cz → Jízdné → Přepravní kontrola → Ověřit pokutu.

Vymáhání pokut provádějí různé subjekty, jejichž přehled je uveden také na webových stránkách www.dpp.cz → Jízdné → Přepravní kontrola → Vymáhání pohledávek.

O informace o pohledávkách z přepravy lze zažádat zasláním písemné žádosti na adresu: DP Praha, Sokolovská 42/217, Praha 9 – PSČ 190 00, s doložkou o ověření totožnosti, kterou vystaví např. na poště.

Otevřít popup