Co vše potřebuji pro vyřízení slevy na jízdném v kategorii Junior?

Na území Prahy v pásmu P,0 a B je sleva poskytována na předplatném jízdném pro cestující od 15 do 26 let, detailní informace ke slevám naleznete níže. Slevu na jízdném nelze v pásmu P,0 a B uplatnit u jízdenek pro jednotlivou jízdu nebo jízdenek krátkodobých

Ve vnějších tarifních pásmech PID (1–12) může cestující využívat slevu ve výši 50 % z ceny plnocenného jízdného (jednotlivé i časové). Jedná se o státem dotované jízdné, které není povoleno Tarifem PID po začátku platnosti vracet.

Papírové předplatní kupony se vydávají k průkazce PID Junior 15-18 a Student 18-26 let Průkazku vystavíme žadatelům na počkání na prodejních místech DPP a v Infocentrech DPP. Povinné je předložit doklad totožnosti a fotografii o rozměrech 4,5 x 3,5 cm. Cena za vystavení průkazky je 60 Kč, pouzdro 15 Kč.

Elektronické kupony je možné aktivovat k identifikátoru, kterým může být karta Lítačka, mobilní zařízení, personalizovaná bezkontaktní platební karta nebo partnerská IN karta ČD.
Kupony se aktivují na prodejních místech DPP a Infocentrech DPP, také v e-shopu DPP na www.dpp.cz  nebo v e-shopu OICT na www.pidlitacka.cz a také prostřednictvím mobilní aplikace.

Junior od 15 do 18 let (ode dne 15. narozenin do dne předcházejícímu dni 18. narozenin)

Území Prahy, pásmo P,0 a B:

 • Jízdenky pro jednotlivou jízdu a jízdenky krátkodobé – sleva není zavedena. Cestující hradí jízdné v plné výši (30 Kč, 40 Kč, 120 Kč a 330 Kč).
 • Časové kupony – sleva je poskytována na základě doloženého věku. Studium není pro poskytnutí slevy určující. 
  Kupony je možné koupit na prodejních místech DPP, v e-shopech DPP na www.dpp.cz  nebo na www.pidlitacka.cz a také prostřednictvím mobilní aplikace.
  V případě, že systém slevu pro kategorii Junior automaticky při nákupu jízdného nenabídne, je nutné doložení věku a aktivaci tarifní kategorie provést na prodejním místě DPP (věk se ověřuje dokladem totožnosti).

Příměstská doprava (tarifní pásma PID):

Zvýhodněné jízdné je možné koupit pouze pro vnější pásma nebo v kombinaci s pásmem 0 a B. Jízdenky ani kupony neplatí v pásmu P.
Jízdenky pro jednotlivou jízdu a jízdenky krátkodobé – sleva je stanovena ve výši 50 % z ceny plnocenného jízdného (jízdenky si můžete koupit v automatech na jízdenky, u řidiče příměstských linek nebo prostřednictvím mobilní aplikace). Věk se prokazuje platným identifikačním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitálně zpracovanou podobu, jméno, příjmení a datum narození:

 • Občanský průkaz
 • Cestovní pas
 • Žákovský průkaz potvrzený dopravcem a školou
 • In Karta ČD
 • Studijní průkazka potvrzená školou
 • ISIC průkaz studenta

Časové kupony – sleva je poskytována na základě doloženého věku.  

Kupony je možné koupit na prodejních místech DPP, v e-shopech DPP na www.dpp.cz  nebo na www.pidlitacka.cz a také prostřednictvím mobilní aplikace.
V případě, že systém slevu pro kategorii Junior automaticky při nákupu jízdného nenabídne, je nutné doložení věku a aktivaci tarifní kategorie provést na prodejním místě DPP (věk se ověřuje dokladem totožnosti). 
 

Otevřít popup