Proč je mi ve vozidle MHD někdy teplo a jindy zima?

Provozní předpis ukládá řidičům za povinnost zajistit ve vozidle přiměřenou tepelnou pohodu. Je nutno uvést, že teplota v prostoru pro cestující je ovlivňována řadou okolností, především přepravní poptávkou, četností zastávek na trase linky, v neposlední řadě i klimatickými podmínkami. Vnímání tepelné pohody jednotlivými cestujícími je však velmi subjektivní a bohužel může dojít k rozdílnému vnímání interiérové teploty.

V individuálních případech lze požádat řidiče o regulaci topení. Pokud to bude v jeho moci (závisí to mimo jiné i na typu vozu), jistě vám vyhoví. Například u novějších typů tramvají je topení je zcela nezávislé na vůli řidiče, to, že je někdy ve voze zima, je způsobené například technickým problémem vozu nebo pouze tím, že vůz teprve vyjíždí na trať.

Vytápění je praktikováno od teplot + 5 °C a nižších ve dvou variantách, z nichž varianta II zahrnuje různý počet stupňů dle typu vozu. Varianta I je vyhlašována při teplotách vzduchu v rozmezí 0 °C až 5 °C, varianta II při teplotě vzduchu nižší než 0 °C.

K těmto variantám je přiřazen stupeň topení:

  • při variantě I musí být u všech vozů zapnuto topení pro cestující alespoň na nejnižší stupeň,
  • při variantě II musí být zapnuto topení na některý z vyšších stupňů, který volí dle svého uvážení řidič s ohledem na konkrétní situaci ve voze. 

Služební příkaz o povinném minimálním vytápění (v závislosti na teplotě ovzduší ve 3.00 hodin) nebo pozdější změně jeho varianty vydává provozní dispečink DP centrálně pro všechna vozidla na trati. 

Otevřít popup