Projekt Tramvajová trať Radlická

Tramvajová trať Radlická 

V současném plánovacím období evropských fondů v letech 2007–2013 je pokračovatelem programu JPD 2z předchozího plánovacího období do roku 2006 na území hlavního města Operační program Praha – Konkurenceschopnost.

V rámci 1. výzvy k podávání žádostí z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost na odbor zahraničních fondů MHMP, zveřejněné 9. 1. 2008, podal Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost žádost o podporu na projekt „Tramvajová trať Radlická.“

Celkové výdaje na projekt dosahují částky 697,5 mil.Kč, z toho způsobilé výdaje 568,3 mil.Kč a nezpůsobilé (obsahující i DPH) 129,2 mil.Kč. Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 18/45 ze dne 19. 6. 2008, jako řídícího orgánu OPPK, byla schválena finanční podpora na tento projekt.

Realizace projektu byla zahájena 15. 8. 2007, způsobilé náklady projektů jsou přitom uznávány již od 1. 1. 2007. Ukončení projektu je plánováno v listopadu 2008.

Projekt je investiční akcí zaměřenou na zlepšení obslužnosti veřejnou dopravou a zvýšení bezpečnosti, komfortu a bezbariérovosti veřejné dopravy prostřednictvím výstavby tramvajové tratě a modernizace navazujícího úseku. Je lokalizován v Praze 5 v prostoru Radlické ulice, zprostředkovaně má dopad na celé území hl. m. Prahy. Projekt tvoří dvě samostatné stavby, které spolu souvisí územně, dopravně a provozně: Prodloužení tramvajové trati do Radlic v délce 451 m včetně smyčky a Rekonstrukce stávající tramvajové trati Radlická v délce 750 m.

Na realizaci projektu byla získána finanční podpora ve výši:

ERDF

434 742 810 Kč,

 Státní rozpočet

38 359 660 Kč,

 Rozpočet hl. m. Prahy

38 359 660 Kč.

Projekt přispívá k rozvoji a modernizaci sítě tramvajových tratí na území hl. m. Prahy. Představuje významnou pozitivní změnu ve smyslu strategie prioritní osy 1 OPPK i strategického plánu hlavního města Prahy. Hlavními účely projektu jsou obecně (z hlediska dotčené lokality i hl. m. Prahy jako celku):

  • Zlepšení dostupnosti a obslužnosti území Prahy 5, zejména pak Radlic veřejnou dopravou, zvláště areálu banky, základní školy, sportovních areálů a obytné zástavby.
  • Odstranění provozně nebezpečného zakončení tramvajové trati úvratí i dosavadní absenci nástupních ostrůvků.
  • Zkapacitnění tramvajové trati z oblasti Anděla k nové smyčce v Radlicích (možnost nasazovat na trať nově dvouvozové soupravy místo stávajících sólo vozů).
  • Zajištění preference tramvajové dopravy při současném zlepšení průjezdnosti dopravní trasy.
  • Alternativu  dopravní trasy v případě nehod či havárií, zejména při uzavření provozu na centrálním úseku linky B metra.

Tento projekt byl podpořen v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost

OPPK je spolufinancován prostřednictvím ERDF

Další informace o programu:

web:  http://www.oppk.cz

Otevřít popup