Odpovědi na žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. v roce 2020

Datum Obsah
3. 1. 2020 Vydání informace týkající se žádostí doručených do DP 
14. 1. 2020 Vydání informace týkající se sklopných sedadel v nových autobusech 
15. 1. 2020 Vydání informace týkající se hodnocení nabídek modernizace TT
15. 1. 2020 Vydání informace týkající se nájemného nebytových prostor
15. 1. 2020 Vydání informace týkající se počtu vysokoškolsky vzdělaných řidičů
15. 1. 2020 Vydání informace týkající se průchodnosti stanic metra
23. 1. 2020 Vydání informace týkající se poptávkového řízení na pronájem nebytových prostorů 
3. 2. 2020 Vydání informace týkající se bezbariérových zastávek MHD
7. 2. 2020 Vydání informace týkající se právních služeb v letech 2017 až 2019
7. 2. 2020 Vydání informace týkající se právních služeb v roce 2019
7. 2. 2020 Vydání informace týkající se vyhledávače spojení na telefonech
13. 2. 2020 Vydání informace týkající se nebytových prostor ve stanici metra Zličín
20. 2. 2020 Vydání informace týkající se bezbariérovosti zastávek (doplnění)
25. 2. 2020 Vydání informace týkající se právních služeb WGM
25. 2. 2020 Vydání informace týkající se stanoviska na full service Škoda Transportation
2. 3. 2020 Vydání informace týkající se smluv s pojišťovnami
10. 3. 2020 Vydání informace o přesnosti dojezdu MHD na zastávku
10. 3. 2020 Vydání informace k veřejné zakázce - provozní úseku metra I.D
11. 3. 2020 Vydání informace k veřejné zakázce - řídící systém povrchové dopravy autobusy
11. 3. 2020 Vydání informace k veřejné zakázce - řídící systém povrchové dopravy tramvaje
16. 3. 2020 Vydání informace týkající se CLV
18. 3. 2020 Vydání informace týkající se nočních prací na tramvajové trati
18. 3. 2020 Vydání informace týkající se přehledu plateb AK ROWAN LEGAL; příloha č. 1
18. 3. 2020 Vydání informací týkající se vytíženosti autobusových spojů
20. 3. 2020 Vydání informace týkajcí se ubytovacího zařízení DPP
26. 3. 2020 Vydání informace týkající se uzemního rozhodnutí - metro I.D
7. 4. 2020 Vydání informace týkající se mapových zákresů
7. 4. 2020 Vydání informace týkající se poptávkového řízení – Dodávky výstrojních součástí 
7. 4. 2020 Vydání informace týkající se smluv s hokejovými kluby 
20. 4. 2020 Vydání informace týkající se pokuty ÚOHS
6. 5. 2020 Vydání informace týkající se toalet ve stanicich metra
19. 5  2020 Vydání informace týkající se průchodů ve stanicích metra  Příloha (PDF)
22. 5. 2020 Vydání informace týkající se výstupů k objednávkám
28. 5. 2020 Vydání informace týkající se nákupu tramvajových vozů 15T
28. 5. 2020 Vydání informace týkající se smlouvy AK Brož, Sokol, Novák
22. 6. 2020 Vydání informace týkající se informačních panelů na zastávkách tramvají Příloha (PDF)
24. 6. 2020 Vydání informace týkající se nákladů na právní služby
24. 6. 2020 Vydání informace týkající se rekonstrukce WC ve stanicích metra
1. 7. 2020  Vydání informace týkající se zastávky Filosofská
1. 7. 2020 Vydání informace o vymáhání škod
3. 7. 2020 Vydání informace o prodeji ročních kuponů
3. 7. 2020 Vydání informace týkající se poptávkového řízení nebytových prostorů v metru
3. 7. 2020 Vydání informace týkajcí se nebytových prostor v metru
Příloha 1.
10. 7. 2020 Vydání informace týkající se veřejných toalet ve stanicích metra
13. 7. 2020 Vydání informací týkající se poptávkového řízení nebytových prostor v metru
16. 7. 2020 Vydání informace týkající se poptávkového řízení nebytových prostor v metru
20. 7. 2020 Vydání informace týkající se veřejných zakázek a poptávkových řízení
Příloha 1.
Příloha 2.
22. 7. 2020 Vydání informace týkající se prodeje majetku obálkovou metodou
24. 7. 2020 Vydání informace týkající se poptávkového řízení nebytových prostor
Příloha 1.
29. 7. 2020 Vydání informace týkající se poptávkového řízení nebytových prostor
Příloha 1.
Příloha 2.
31. 7. 2020 Vydání informace týkající se bezbariérového zpřístupnění stanice metra
31. 7. 2020 Vydání informace týkající se nájemní smlouvy
31. 7. 2020 Vydání informace týkající se prodeje kuponů pro dlouhodobé cestování
5. 8. 2020 Vydání informace týkající se mesíčních kuponů MHD
Příloha 1.
5. 8. 2020 Vydání informace týkající se počtu prodaných kuponů
6. 8. 2020 Vydání informace týkající se smluv Erflex
14. 8. 2020 Vydání informace týkající se obnovy laku vozidel MHD
14. 8. 2020 Vydání informace týkající se počtu zaměstnanců, nákladů a odměn
14. 8. 2020 Vydání informací týkající se smluv s AK
Příloha 1.
Příloha 2.
Příloha 3.
Příloha 4.
2. 10. 2020 Vydání informace týkající se poptávkového řízení nebytových prostor v metru
12. 10. 2020 Vydání informace týkající se poptávkového řízení nebytových prostor v metru
13. 10. 2020 Vydání informace týkající se poptávkového řízení nebytových prostor v metru
20. 10. 2020 Vydání informace týkající se plateb společnosti DIDO-financial s.r.o.
2. 11. 2020 Poskytnutí informací týkající se Euroklíče k veřejným toaletám ve stanicích metra
2. 11. 2020 Poskytnutí informací týkající se poptávkového řízení nebytových prostor metra
11. 11. 2020 Poskytnutí informací týkající se poptávkového řízení nebytových prostor
11. 11. 2020 Poskytnutní informací týkající se metra I.D
20. 11. 2020 Poskytnutí informací týkající se poptávkového řízení
23. 11. 2020 Poskytnutí informací týkající se rozhodnutí Dozorčí rady ve věci uzavřených smluv RENCAR Praha
4. 12. 2020 Poskytnutí informací týkající se karty Lítačka 
23. 12. 2020 Poskytnutí informací týkající se finančního plnění euroAWK
Příloha 1.
31. 12. 2020 Poskytnutí informací týkající se počtu cestujícíh v oblasti Náměstí Bratří Synků
Otevřít popup