Opravné prostředky

  • Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, případně části žádosti se podává do 15 dnů od doručení rozhodnutí na podatelnu Dopravního podniku, Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9 . O odvolání rozhoduje Úřad pro ochranu osobních údajů. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat, rozhodnutí je přezkoumatelné soudem.
  • Stížnost na postup poskytovatele při vyřizování žádosti o informace ve smyslu ust. § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen „stížnost") se podává na podatelnu, Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9. O stížnosti rozhoduje Úřad pro ochranu osobních údajů.