Odpovědi na žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. v roce 2022

Datum Obsah
28. 1. 2022 Vydání informace týkající se metra D 
28. 1. 2022 Vydání informace týkající se metra D
1. 2. 2022 Vydání informace týkající se elektrobusu Škoda E´CITY
4. 2. 2022 Vydání informace týkající se počtů výzev k úhradě
Příloha
28. 2. 2022 Vydání informace týkající se odhadu předpokládaných nákladů na odvoz a ukládání materiálu při stavbě metra D
1. 3. 2022 Vydání informace týkající se VZ na pronájem předem určených míst pro distribuci deníku v metru
Příloha 1
Příloha 2
Příloha 3
8. 3. 2022 Vydání informace týkající se poptávkového řízení na nebytové prostory (únor 2022)
Příloha
8. 3. 2022 Vydání informace týkající se poptávkového řízení na nebytové prostory (únor 2022)
Příloha
14. 3. 2022 Vydání informace týkající se poptávkového řízení na nebytové prostory (únor 2022)
Příloha
14. 3. 2022 Vydání informace týkající se poptávkového řízení na nebytové prostory (únor 2022)
Příloha
15. 3. 2022 Vydání informace týkající se nákladů spojených s údržbou budov DPP
Příloha
16. 3. 2022 Vydání informace týkající se pokuty za jízdu bez platného jízdního dokladu
17. 3. 2022 Vydání informace týkající se reportáže pořadu 168 hodin o přirážkách exekuce
7. 4. 2022 Vydání informace týkající se počtu přepravených cestujících v metru
Příloha
12. 4. 2022 Vydání informace týkající se vyúčtování za reklamní prostory DPP
Příloha 1
Příloha 2
Příloha 3
Příloha 4
Příloha 5
Příloha 6
Příloha 7
22. 4. 2022 Vydání informace týkající se nákladů spojených s užíváním administrativních budov DPP
Příloha
6. 5. 2022 Vydání informace týkající se zakázek u společnosti Tycová a pertneři
6. 5. 2022 Vydání informace týkající se Milostivého léta
17. 5. 2022 Vydání informace týkající se příloh ke smlouvě Colsys
20. 5. 2022 Vydání informace týkající se dozorčí rady DPP
Příloha 1
Příloha 2
23. 5. 2022 Vydání informace týkající se elektrifikace linky číslo 131
23. 5. 2022 Vydání informace týkající se metra I.D
25. 5. 2022 Vydání informace týkající se zaměstnance DPP
14. 6. 2022 Vydání informace týkající se předávání dokumentů k pohledávkám z přepravy
22. 6. 2022 Vydání informace týkající se poptávkového řízení na nebytové prostory (červen 2022)
Příloha
22. 6. 2022 Vydání informace týkající se poptávkového řízení na nebytové prostory (červen 2022)
Příloha
22. 6. 2022 Vydání informace týkající se poptávkového řízení na nebytové prostory (červen 2022)
Příloha
22. 6. 2022 Vydání informace týkající se zaměstnanců DPP odboru právního
27. 6. 2022 Vydání informace týkající se opravy stanice Rajská zahrada
27. 6. 2022 Vydání informace týkající se poptávkového řízení na nebytové prostory – Florenc a Křižíkova (červen 2022)
Příloha
27. 6. 2022 Vydání informace týkající se poptávkového řízení na nebytové prostory – Můstek (červen 2022)
Příloha
4. 7. 2022 Vydání informace týkající se stanice metra Kačerov
4. 7. 2022 Vydání informace týkající se poptávkového řízení na nebytové prostory (červen 2022)
Příloha
4. 7. 2022 Vydání informace týkající se poptávkového řízení na nebytové prostory (červen 2022)
Příloha
29. 7. 2022 Vydání informace týkající se zaměstnance DPP a jeho činnosti
9. 8. 2022 Vydání informace týkající se počtu oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému
22. 8. 2022 Vydání informace týkající se poptávkového řízení na nebytové prostory - Muzeum C (srpen 2022)
Příloha - výsledky poptávkového řízení
22. 8. 2022 Vydání informace týkající se poptávkového řízení na nebytové prostory (srpen 2022)
Příloha - výsledky poptávkového řízení
23. 8. 2022 Vydání informace k počtu případů v rámci akce Milostivé léto
23. 8. 2022 Vydání informace k počtu uzavřených smluv se společností Techniserv
24. 8. 2022 Vydání informace k pohledávkám z přepravy - exekuce
25. 8. 2022 Vydání informace k pohledávkám z přepravy 
3. 10. 2022 Vydání informace k výpovědím v rámci kauzi Dozimetr
4. 10. 2022 Vydání informace k poskytnutí jména žadatele
6. 10. 2022 Vydání informace k rozpočtu metra D
7. 10. 2022 Vydáni informace k zápisům z dozorčí rady související s Komplexním zabezpečovacím systémem
Příloha 1. Výzva k vydání věcí
Příloha 2. dopis pro PČR 16. 6. 2022
Příloha 3. Dopis pro PČR 30. 6. 2022
11. 10. 2022 Vydání informací k PTK k provoznímu úseku metra I.D 
4. 11. 2022 Vydání informace týkající se ceny nájmu nebytových prostor
16. 11. 2022 Vydání informace týkající se počtu udělených pokut a stížností na revizory
16. 11. 2022 Vydání informace týkající se TT Kobylisy – Bohnice
18. 11. 2022 Vydání informace týkající se bankovních účtů DPP
18. 11. 2022 Vydání informace týkající se pozemků metra I.D
21. 11. 2022 Vydání informace týkající se úvěrové smlouvy s Evropskou Investiční bankou – metro I.D 
2. 12. 2022 Vydání rozhodnutí týkající se metra I.D
9. 12. 2022 Vydání informace týkající se enviromentálních kritérií v rámci veřejných zakázek
12. 12. 2022 Vydání informace týkající se počtu cestujících v letech 2019 - 2022
22. 12. 2022 Vydání informace týkající se veřejné zakázky metra I.D
22. 12. 2022 Vydání informace týkající se vyplacených odměn představenstvu v roce 2021
23. 12. 2022 Vydání informace týkající se zrušených veřejných zakázek za posledních 5 let
 Příloha přehled zrušených veřejných zakázek
23. 12. 2022 Vydání informace týkající se veřejné zakázky metra I.D
28. 12. 2022 Vydání informace týkající se čísel bankovních účtů DPP
28. 12. 2022 Vydání informace týkající se počtu cestujících v roce 2021 a počtu cestujících bez jízdního dokladu v letech 2010 - 2016
Příloha 1. počet uložených postihů v letech 2010 - 2016
Příloha 2. počet cestujících v letech 2017 - 2021
Otevřít popup