Projekt JPD2 - zavedení systému aktivní preference na vybraných SSZ pro autobusovou a tramvajovou dopravu

Hlavním cílem projektu "Zavedení systému aktivní preference na vybraných SSZ pro autobusovou a tramvajovou dopravu" je vybavit 55 SSZ, respektive dotčených křižovatek a 384 vozů (352 autobusů a 32 tramvají) příslušnými zařízeními aktivní preference.

Žádost o spolufinancování projektu z programu JPD 2 byla podána v rámci 4. výzvy v lednu 2006, přičemž následně byla získána finanční podpora z uvedeného programu v následující výši a struktuře:
zdroj financí výše financí
Pozn.: Uvedené % vyjádření se vztahuje pouze k uznatelným / způsobilým nákladům.
Strukturální fondy EU / konkrétně ERDF/ 50,0 %, tj. 27,223 mil. Kč
Státní rozpočet 33,9 %, tj. 18,457 mil. Kč
Rozpočet HMP 16,1 %, tj. 8,766 mil. Kč
  • Celkové náklady projektu jsou 64,8 mil. Kč, uznatelné / způsobilé náklady 54,4 mil. Kč.
  • Projekt je realizován v období červen 2006 - duben 2008.

Další údaje o projektu Zavedení systému aktivní preference na vybraných SSZ pro autobusovou a tramvajovou dopravu:

  • Konečný příjemce podpory: Dopravní podnik hl.m.Prahy, akciová společnost
  • Zhotovitel stavby: ELTODO dopravní systémy s.r.o.
  • Odborná asistence: SPF Group v.o.s.

Mezi hlavní výstupy projektu patří zejména:

  • Vybavení 55 SSZ respektive křižovatek a 384 vozů (352 autobusů a 32 tramvají) příslušnými zařízeními aktivní preference.

Realizací projektu bude dosaženo následujících efektů:

  • Zlepšení dopravní obslužnosti a dostupnosti vybraného území,
  • zvýšení zájmu obyvatel a návštěvníků Prahy o služby hromadné dopravy,
  • zlepšení regulace automobilové dopravy v místní uliční síti.
Otevřít popup