Nádraží Holešovice

Přehled aktuálního stavu bezbariérových zařízení

Pro bezbariérovou přepravu imobilních osob, cestujících s kočárky a osob se sníženou pohyblivostí lze použít svislou plošinu, která spojuje úroveň severního vestibulu navazující na odbavovací halu ČD s úrovní nástupiště. Vestibul má přístup bezbariérový.

Plánek stanice metra Nádraží Holešovice

 

Dráha plošiny je oddělená svislou šachtou od pevného schodiště a nástupy jsou vybaveny automaticky otevíratelnými dveřmi.

Při používání plošiny je nutno dodržovat návod k obsluze, který je umístěn v horní a dolní stanici a na štítu plošiny.

Důležité upozornění: Ovládací tlačítko pro přivolání nebo pro jízdu se musí přidržovat po celou dobu jízdy plošiny, jinak se plošina zastaví.

Vybrané technické údaje plošiny jsou uvedeny v následující tabulce.

Plošina je na obou vstupech označena piktogramy a přístup v prostorách vestibulu a na nástupišti metra je znázorněn na informačních panelech.

Pouze osobám na invalidním vozíku je bezbariérový přístup na nástupiště metra umožněn upraveným nákladním výtahem (NVD 148) ve smyslu Smluvních přepravních podmínek :

Osoby na vozíku pro invalidy lze přepravovat upraveným nákladním výtahem v doprovodu osoby poskytující osobě na vozíku pro invalidy nezbytnou pomoc. Tento doprovod si musí osoba na vozíku pro invalidy zajistit sama.

Přeprava osob na vozíku pro invalidy v upravených nákladních výtazích je dovolena pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která musí být tělesně a duševně k tomuto doprovodu schopná, způsobilá k obsluze nákladního výtahu Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost a znalá obsluhy vozíku.

Proškolení doprovodu osob na vozíku pro invalidy zajišťuje a Průkaz řidiče nákladního výtahu (průkazka) vydává dopravce.

Doprovod se musí prokázat obsluhujícímu pracovníkovi dopravce, že je oprávněnou osobou, která vlastní platný průkaz řidiče tohoto nákladního výtahu, a od kterého převezme výměnou za tento průkaz klíče od výtahu. Po uskutečnění přepravy výtahy odevzdá doprovod klíče stejnému pracovníkovi, který mu průkaz vrátí.

Přeprava jiných osob tímto upraveným nákladním výtahem není povolena.

Tento výtah je na povrchu vyústěn v samostatném objektu s přístupem z ulice Rajské, v úrovni nástupiště je výtah zaústěn do neveřejných prostor, přístupová cesta je po služebním nástupišti.

Svislá pložina z nástupiště do haly nádraží (P 363)

Vybrané technické údaje svislé plošiny
1. Druh plošiny samoobslužná, pro přepravu osob
2. Nosnost (kg) max. 400
3. Dopravní výška (m) 4,65
4. Dopravní rychlost (m/s) 0,1
5. Velikost přepravního prostoru plošiny šířka 900 mm, délka 1400 mm.
6. Provedení zabezpečení nástupů a prostoru plošiny Nástupy jsou vybaveny automaticky ovládanými dveřmi, zamezujícími vstup, pokud je plošina v jízdě nebo mimo prostor nástupů.
7. Podlaží (úroveň), které plošina spojuje severní vestibul stanice v úrovni odbavovací haly ČD s nástupištěm metra
8. Počet stanic 2
9. Způsob komunikace z plošiny v případech nouze Po stisknutí tlačítka nouze je aktivován akustický a optický signál na stanovišti trvalé obsluhy.
10. Ovládače na nástupištích a panelu plošiny

Nejsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.

Důležité upozornění: Ovládací tlačítko pro přivolání nebo pro jízdu musí přepravovaná osoba přidržovat po celou dobu jízdy plošiny, jinak se plošina zastaví.

11. Hlášení dojetí plošiny do stanic není
12. Velikost volné plochy před nástupními místy na plošinu horní nástupiště : k nástupišti vede lávka šíře 150 cm, délky 650 cm.
dolní nástupiště: neomezená.
13. Kamerový dohled není

Základní údaje o stanici

  • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště bez sloupů.
  • V prostorách nástupiště nejsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici jsou vodící linie.
  • Z nástupiště jsou výstupy na obou koncích.
  • Na nástupišti je akustický majáček a oznámení směru eskalátoru.
  • Tato stanice není přestupní.
  • Do vestibulu se lze dostat přes schodiště se souběžnými eskalátory. Vestibul stanice je v úrovni ulice.
  • Do druhého vestibulu ve směru vlakové nádraží se lze dostat přes schody s pohyblivou plošinou. Tento vestibul je v úrovni ulice.
  • Tato stanice má svislou plošinu v podobě výtahu.
  • V této stanici není středisko dopravních informací a je bankomat.