Nádraží Holešovice

Přehled aktuálního stavu bezbariérových zařízení

Pro bezbariérový přístup imobilních osob, cestujících s kočárky a osob s omezenou schopností pohybu lze použít osobní výtah ev. č. 363, který spojuje úroveň severního vestibulu navazující na odbavovací halu vlakového nádraží s úrovní nástupiště. Vestibul má přístup bezbariérový.

Plánek stanice metra Nádraží Holešovice

 

Vybrané technické údaje výtahu jsou uvedeny v následující tabulce.

Výtah je na obou vstupech označen piktogramy a přístup v prostorách vestibulu a na nástupišti metra je znázorněn na informačních panelech.

Pouze osobám na invalidním vozíku je bezbariérový přístup na nástupiště metra umožněn upraveným nákladním výtahem (NVD 148) ve smyslu Smluvních přepravních podmínek :

Osoby na vozíku pro invalidy lze přepravovat upraveným nákladním výtahem v doprovodu osoby poskytující osobě na vozíku pro invalidy nezbytnou pomoc. Tento doprovod si musí osoba na vozíku pro invalidy zajistit sama.

Přeprava osob na vozíku pro invalidy v upravených nákladních výtazích je dovolena pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která musí být tělesně a duševně k tomuto doprovodu schopná, způsobilá k obsluze nákladního výtahu Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost a znalá obsluhy vozíku.

Proškolení doprovodu osob na vozíku pro invalidy zajišťuje a Průkaz řidiče nákladního výtahu (průkazka) vydává dopravce.

Doprovod se musí prokázat obsluhujícímu pracovníkovi dopravce, že je oprávněnou osobou, která vlastní platný průkaz řidiče tohoto nákladního výtahu, a od kterého převezme výměnou za tento průkaz klíče od výtahu. Po uskutečnění přepravy výtahy odevzdá doprovod klíče stejnému pracovníkovi, který mu průkaz vrátí.

Přeprava jiných osob tímto upraveným nákladním výtahem není povolena.

Tento výtah je na povrchu vyústěn v samostatném objektu s přístupem z ulice Rajské, v úrovni nástupiště je výtah zaústěn do neveřejných prostor, přístupová cesta je po služebním nástupišti.

Osobní výtah Nádraží Holešovice (OsV 363)

Vybrané technické údaje výtahu
1. Druh výtahu samoobslužný, pro přepravu osob
2. Nosnost (kg) 1000
3. Dopravní výška (m) 4,69
4. Dopravní rychlost (m/s) 1
5. Šíře a provedení vstupních dveří výtahu 900 mm, samočinně vodorovně posuvné
6. Velikost a provedení kabiny výtahu šířka 1100 mm, hloubka 2100 mm, kabina je průchozí
7. Podlaží (úroveň), které výtah spojuje severní vestibul stanice v úrovni odbavovací haly vlakového nádraží s nástupištěm metra
8. Počet stanic 2
9. Způsob komunikace z kabiny výtahu v případech nouze Po stisknutí tlačítka je aktivováno dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm obsluhy
10. Ovladače na nástupištích a v kabině výtahu Jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu
11. Hlášení dojetí výtahu do stanic Hlasové zařízení informuje o výškové úrovni, na kterou výtah dojel
12. Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu horní nástupiště: neomezená
dolní nástupiště: neomezená.
13. Kamerový dohled Je na nástupištích i v kleci výtahu

Základní údaje o stanici

  • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště bez sloupů.
  • V prostorách nástupiště nejsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici jsou vodící linie.
  • Z nástupiště jsou výstupy na obou koncích.
  • Na nástupišti je akustický majáček a oznámení směru eskalátoru.
  • Tato stanice není přestupní.
  • Do vestibulu se lze dostat přes schodiště se souběžnými eskalátory. Vestibul stanice je v úrovni ulice.
  • Do druhého vestibulu ve směru vlakové nádraží se lze dostat přes schody s výtahem. Tento vestibul je v úrovni ulice.
  • Tato stanice má výtah.
  • V této stanici není středisko dopravních informací a je bankomat.
Otevřít popup