Opatov

Přehled aktuálního stavu bezbariérových zařízení

Pro bezbariérový přístup imobilních osob, cestujících s kočárky a osob s omezenou schopností pohybu lze použít osobní výtah ev. č. 401 v návaznosti na osobní výtah ev. č. 402. V uliční úrovni je výtah ev. č. 401 vyústěn v ulici Chilská u stanoviště autobusů ve směru do centra města, jeho dolní nástupiště se nachází v atriu v úrovni vestibulu. Horní nástupiště výtahu ev. č. 402 je v úrovni vestibulu za odbavovací čarou, dolní v úrovni nástupiště.

Plánek stanice metra Opatov

 


Osobní výtah Opatov (OsV 402)

V případě poruchy osobního výtahu ev. č. 402, spojujícího úroveň vestibulu s úrovní nástupiště je bezbariérový přístup na nástupiště metra umožněn pouze osobám na invalidním vozíku upraveným nákladním výtahem ve smyslu Smluvních přepravních podmínek:

 • Osoby na vozíku pro invalidy lze přepravovat upraveným nákladním výtahem v doprovodu osoby poskytující osobě na vozíku pro invalidy nezbytnou pomoc. Tento doprovod si musí osoba na vozíku pro invalidy zajistit sama.
 • Přeprava osob na vozíku pro invalidy v upravených nákladních výtazích je dovolena pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která musí být tělesně a duševně k tomuto doprovodu schopná, způsobilá k obsluze nákladního výtahu Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost, a znalá obsluhy vozíku.
 • Proškolení doprovodu osob na vozíku pro invalidy zajišťuje a Průkaz řidiče nákladního výtahu (průkazka) vydává dopravce.
 • Doprovod se musí prokázat obsluhujícímu pracovníkovi dopravce, že je oprávněnou osobou, která vlastní platný průkaz řidiče tohoto nákladního výtahu, a od kterého převezme výměnou za tento průkaz klíče od výtahu. Po uskutečnění přepravy výtahy odevzdá doprovod klíče stejnému pracovníkovi, který mu průkaz vrátí.

Přeprava jiných osob tímto upraveným nákladním výtahem není povolena.

Výtah je na obou vstupech označen piktogramy a přístup k výtahu na nástupišti metra je znázorněn na informačních panelech.

Vybrané technické údaje výtahů jsou uvedeny v následující tabulce:

Vybrané technické údaje výtahu ev. č. 401
1. Druh výtahu samoobslužný, pro přepravu osob a nákladu
2. Nosnost (kg) 1150
3. Dopravní výška (m) 6,3
4. Dopravní rychlost (m/s) 1
5. Šíře a provedení vstupních dveří výtahu 900 mm, samočinně vodorovně posuvné
6. Velikost a provedení kabiny výtahu šířka 1100 mm, hloubka 2100 mm, kabina je průchozí
7. Podlaží (úroveň), které výtah spojuje uliční úroveň s úrovní vestibulu
8. Počet stanic 2
9. Způsob komunikace z kabiny výtahu v případech nouze Po stisknutí tlačítka je aktivováno dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy.
10. Ovládače na nástupištích a v kabině výtahu Jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.
11. Hlášení dojetí výtahu do stanic Hlasové zařízení informuje o výškové úrovni, na kterou výtah dojel.
12. Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu horní nástupiště: neomezená. 
dolní nástupiště: neomezená.
13. Kamerový dohled Je na nástupištích i v kleci výtahu.

 

 

Vybrané technické údaje výtahu ev. č. 402
1. Druh výtahu samoobslužný, pro přepravu osob a nákladu
2. Nosnost (kg) 1150
3. Dopravní výška (m) 5,2
4. Dopravní rychlost (m/s) 1
5. Šíře a provedení vstupních dveří výtahu 900 mm, samočinně vodorovně posuvné
6. Velikost a provedení kabiny výtahu šířka 1100 mm, hloubka 2100 mm, kabina je průchozí
7. Podlaží (úroveň), které výtah spojuje úroveň vestibulu s úrovní nástupiště
8. Počet stanic 2
9. Způsob komunikace z kabiny výtahu v případech nouze Po stisknutí tlačítka je aktivováno dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy.
10. Ovládače na nástupištích a v kabině výtahu Jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.
11. Hlášení dojetí výtahu do stanic Hlasové zařízení informuje o výškové úrovni, na kterou výtah dojel.
12. Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu horní nástupiště: neomezená. 
dolní nástupiště: neomezená.
13. Kamerový dohled Je na nástupištích i v kleci výtahu.

 

Základní údaje o stanici:

 • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště bez sloupů.
 • V prostorách nástupiště jsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici jsou vodící linie.
 • Z nástupiště je výstup na jednom konci.
 • Na nástupišti je akustický majáček.
 • Tato stanice není přestupní.
 • Do vestibulu se lze dostat přes pěší schody. Vestibul stanice je v úrovni ulice.
 • Tato stanice má výtah.
 • V této stanici není středisko dopravních informací a je bankomat.
Otevřít popup