I. P. Pavlova

Přehled aktuálního stavu bezbariérových zařízení

Pro bezbariérový přístup imobilních osob, cestujících s kočárky a osob s omezenou schopností pohybu lze použít osobní výtah ev. č. 443 v návaznosti na osobní výtah ev. č. 444. V uliční úrovni je horní nástupiště výtahu ev. č. 443 vyústěno v domě č. 357/50 v ulici Legerova, dolní nástupiště je vyústěno do úrovně přestupní chodby. Horní nástupiště výtahu ev. č. 444 je v úrovni přestupní chodby, dolní v úrovni nástupiště.

Vstup do výtahu pro bezbariérový přístup do stanice v ulici Legerova

 

Výtahy jsou na obou vstupech označeny piktogramy a přístup k výtahům v uliční úrovni a na nástupišti metra je znázorněn na informačních panelech.

Vybrané technické údaje výtahů jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Vybrané technické údaje výtahu č. 443
1. Druh výtahu samoobslužný, pro přepravu osob
2. Nosnost (kg) 1000
3. Dopravní výška (m) 15,22
4. Dopravní rychlost (m/s) 1
5. Šíře a provedení vstupních dveří výtahu 900 mm, samočinně vodorovně posuvné
6. Velikost a provedení klece výtahu šířka 1850 mm, hloubka 1300 mm, klec je průchozí v úhlu 90°
7. Podlaží (úroveň), které výtah spojuje uliční úroveň s přestupní chodbou
8. Počet stanic 2
9. Způsob komunikace z klece výtahu v případech nouze Po stisknutí tlačítka je aktivováno oboustranné dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy.
10. Ovládače na nástupištích a v kleci výtahu Jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.
11. Hlášení dojetí výtahu do stanic Hlasové zařízení informuje o výškové úrovni na kterou výtah dojel.
12. Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu horní nástupiště : neomezená
dolní nástupiště: neomezená, přístup z přestupní chodby
13. Kamerový dohled Je na nástupištích i v klecích výtahů.

Vybrané technické údaje výtahu č. 444
1. Druh výtahu samoobslužný, pro přepravu osob
2. Nosnost (kg) 1000
3. Dopravní výška (m) 4,25
4. Dopravní rychlost (m/s) 1
5. Šíře a provedení vstupních dveří výtahu 900 mm, samočinně vodorovně posuvné
6. Velikost a provedení klece výtahu šířka 1850 mm, hloubka 1300 mm, klec je průchozí v úhlu 90°
7. Podlaží (úroveň), které výtah spojuje přestupní chodbu s úrovní nástupiště
8. Počet stanic 2
9. Způsob komunikace z klece výtahu v případech nouze Po stisknutí tlačítka je aktivováno oboustranné dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy.
10. Ovládače na nástupištích a v kleci výtahu Jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.
11. Hlášení dojetí výtahu do stanic Hlasové zařízení informuje o výškové úrovni na kterou výtah dojel.
12. Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu horní nástupiště : neomezená
dolní nástupiště: neomezená
13. Kamerový dohled Je na nástupištích i v klecích výtahů.

Základní údaje o stanici

  • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště se sloupy.
  • V prostorách nástupiště jsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici jsou vodící linie.
  • Z nástupiště je výstup na jednom konci.
  • Na nástupišti je akustický majáček a oznámení směru eskalátoru.
  • Tato stanice není přestupní.
  • Do vestibulu se lze dostat přes eskalátory. Vestibul stanice je pod úrovní ulice.
  • Tato stanice má výtah.
  • V této stanici není středisko dopravních informací a je bankomat.