Prosek

Přehled aktuálního stavu bezbariérových zařízení

Pro bezbariérovou přepravu imobilních osob, cestujících s kočárky a osob se sníženou pohyblivostí lze použít osobní výtah 420, který spojuje uliční úroveň s úrovní vestibulu a s úrovní nástupiště ve směru stanice Háje, nebo osobní výtah 421, který spojuje uliční úroveň s úrovní vestibulu a s úrovní nástupiště ve směru stanice Letňany. Do podchodu stanice v úrovni vestibulu lze použít i osobní výtahy 422, 423 a 424, které spojují uliční úroveň s úrovní vestibulu. Z úrovně vestibulu lze návazně použít osobní výtah 420 na nástupiště metra ve směru do stanice Háje, nebo osobní výtah 421 na nástupiště metra ve směru do stanice Letňany.

Plánek stanice metra Prosek

 

Výtahy jsou na vstupech označeny piktogramy a přístup k výtahům ve vestibulu a na nástupišti metra je znázorněn na informačních panelech.

Výtah z nástupiště do vestibulu a na uliční úroveň, směr Háje (OsV 420)

Vybrané technické údaje výtahů jsou uvedeny v následující tabulce:

Vybrané technické údaje výtahu
1. Druh výtahu samoobslužný, pro přepravu osob
2. Nosnost (kg) 1600
3. Dopravní výška (m) 10,23
4. Dopravní rychlost (m/s)

1,0

 

 

5. Šíře a provedení vstupních dveří výtahu Šíře 1200 mm, centrální čtyřdílné, samočinně vodorovně posuvné
6. Velikost a provedení kabiny výtahu šířka 1400 mm, hloubka 2400 mm, výška 2100 mm, kabina není průchozí
7. Podlaží (úroveň), které výtah spojuje uliční úroveň, úroveň vestibulu, úroveň nástupiště
8. Počet stanic 3
9. Způsob komunikace z kabiny výtahu v případech nouze Po stisknutí tlačítka je aktivováno oboustranné dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy.
10. Ovládače na nástupištích a v kabině výtahu Jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.
11. Hlášení dojetí výtahu do stanic Hlasové zařízení informuje o výškové úrovni, na kterou výtah dojel.
12. Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu horní nástupiště: neomezená.
prostřední nástupiště - obchodní pasáž: neomezená.
dolní nástupiště:neomezená.
13. Kamerový dohled Je na nástupištích i v kabině.

Výtah z nástupiště do vestibulu a na uliční úroveň, směr Letňany (OsV 421)

Vybrané technické údaje výtahů jsou uvedeny v následující tabulce:

Vybrané technické údaje výtahu
1. Druh výtahu samoobslužný, pro přepravu osob
2. Nosnost (kg) 1600
3. Dopravní výška (m) 10,23
4. Dopravní rychlost (m/s) 1,0
5. Šíře a provedení vstupních dveří výtahu Šíře 1200 mm, centrální čtyřdílné, samočinně vodorovně posuvné
6. Velikost a provedení kabiny výtahu šířka 1400 mm, hloubka 2400 mm, výška 2100 mm, kabina není průchozí
7. Podlaží (úroveň), které výtah spojuje uliční úroveň, úroveň vestibulu, úroveň nástupiště
8. Počet stanic 3
9. Způsob komunikace z kabiny výtahu v případech nouze Po stisknutí tlačítka je aktivováno oboustranné dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy.
10. Ovládače na nástupištích a v kabině výtahu Jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.
11. Hlášení dojetí výtahu do stanic Hlasové zařízení informuje o výškové úrovni, na kterou výtah dojel.
12. Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu horní nástupiště: neomezená.
prostřední nástupiště - obchodní pasáž: neomezená.
dolní nástupiště:neomezená.
13. Kamerový dohled Je na nástupištích i v kabině.

Výtah z vestibulu na uliční úroveň (OsV 422)

Vybrané technické údaje výtahů jsou uvedeny v následující tabulce:

Vybrané technické údaje výtahu
1. Druh výtahu samoobslužný, pro přepravu osob
2. Nosnost (kg) 630
3. Dopravní výška (m) 4,44
4. Dopravní rychlost (m/s) 1,0
5. Šíře a provedení vstupních dveří výtahu Šíře 900 mm, teleskopické dvoudílné, samočinně vodorovně posuvné
6. Velikost a provedení kabiny výtahu šířka 1100 mm, hloubka 1400 mm, výška 2100 mm, kabina je průchozí
7. Podlaží (úroveň), které výtah spojuje uliční úroveň, úroveň vestibulu
8. Počet stanic 2
9. Způsob komunikace z kabiny výtahu v případech nouze Po stisknutí tlačítka je aktivováno oboustranné dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy.
10. Ovládače na nástupištích a v kabině výtahu Jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.
11. Hlášení dojetí výtahu do stanic Hlasové zařízení informuje o výškové úrovni, na kterou výtah dojel.
12. Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu horní nástupiště: neomezená. 
dolní nástupiště:neomezená.
13. Kamerový dohled Je na nástupištích i v kabině.

Výtah z vestibulu na uliční úroveň (OsV 423)

Vybrané technické údaje výtahů jsou uvedeny v následující tabulce:

Vybrané technické údaje výtahu
1. Druh výtahu samoobslužný, pro přepravu osob
2. Nosnost (kg) 630
3. Dopravní výška (m) 5,02
4. Dopravní rychlost (m/s) 1,0
5. Šíře a provedení vstupních dveří výtahu Šíře 900 mm, teleskopické dvoudílné, samočinně vodorovně posuvné
6. Velikost a provedení kabiny výtahu šířka 1100 mm, hloubka 1400 mm, výška 2100 mm, kabina je průchozí
7. Podlaží (úroveň), které výtah spojuje uliční úroveň, úroveň vestibulu
8. Počet stanic 2
9. Způsob komunikace z kabiny výtahu v případech nouze Po stisknutí tlačítka je aktivováno oboustranné dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy.
10. Ovládače na nástupištích a v kabině výtahu Jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.
11. Hlášení dojetí výtahu do stanic Hlasové zařízení informuje o výškové úrovni, na kterou výtah dojel.
12. Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu horní nástupiště: neomezená. 
dolní nástupiště:neomezená.
13. Kamerový dohled Je na nástupištích i v kabině.

Výtah z vestibulu na uliční úroveň (OsV 424)

Vybrané technické údaje výtahů jsou uvedeny v následující tabulce:

Vybrané technické údaje výtahu ev. č. 424
1. Druh výtahu samoobslužný, pro přepravu osob
2. Nosnost (kg) 630
3. Dopravní výška (m) 4,86
4. Dopravní rychlost (m/s) 1,0
5. Šíře a provedení vstupních dveří výtahu Šíře 900 mm, teleskopické dvoudílné, samočinně vodorovně posuvné
6. Velikost a provedení kabiny výtahu šířka 1100 mm, hloubka 1400 mm, výška 2100 mm, kabina je průchozí
7. Podlaží (úroveň), které výtah spojuje uliční úroveň, úroveň vestibulu
8. Počet stanic 2
9. Způsob komunikace z kabiny výtahu v případech nouze Po stisknutí tlačítka je aktivováno oboustranné dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy.
10. Ovládače na nástupištích a v kabině výtahu Jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.
11. Hlášení dojetí výtahu do stanic Hlasové zařízení informuje o výškové úrovni, na kterou výtah dojel.
12. Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu horní nástupiště: neomezená. 
dolní nástupiště:neomezená.
13. Kamerový dohled Je na nástupištích i v kabině.

Základní údaje o stanici

  • Nástupiště má koleje uprostřed a je to nástupiště bez sloupů.
  • V prostorách nástupiště jsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici nejsou vodící linie.
  • Z nástupiště jsou výstupy po stranách.
  • Na nástupišti je akustický majáček a oznámení směru eskalátoru.
  • Tato stanice není přestupní.
  • Do vestibulu se lze dostat přes eskalátory. Vestibul stanice je pod úrovní ulice.
  • Tato stanice má výtah.
  • V této stanici není středisko dopravních informací a je bankomat.
  • Výstup na druhé straně je po pěších schodech souběžně s eskalátory.
Otevřít popup