Florenc (B/C)

Přehled aktuálního stavu bezbariérových zařízení

Bezbariérový přístup ve stanici metra Florenc je řešen výtahy z nástupiště trasy C a nástupiště trasy B.

null
Plánek stanice metra Florenc

 

Přístup na nástupiště trati C

Pro bezbariérovou přepravu imobilních osob, cestujících s kočárky a osob se sníženou pohyblivostí lze použít v návaznosti dva osobní výtahy, které spojují uliční úroveň s úrovní nástupiště trati C metra. V uliční úrovni je první výtah vyústěn v blízkosti stanice povrchové MHD ve směru na Žižkov, dolní nástupiště výtahu je vyústěno do podchodu v úrovni vestibulu. Druhý výtah je umístěn vedle pevného schodiště ve vestibulu Florenc trati C metra.

Přístup na nástupiště trati B.

Pro bezbariérový přístup imobilních osob, cestujících s kočárky a osob s omezenou schopností pohybu lze použít v návaznosti dva osobní výtahy, které spojují uliční úroveň s úrovní nástupiště trati B metra. V uliční úrovni je první výtah vyústěn v blízkosti křižovatky ulic Na Florenci a Sokolovská dolní nástupiště výtahu je vyústěno do přestupní chodby. Druhý výtah je umístěn v čele přestupní chodby mezi pevnými schodišti, vedoucími na nástupiště.

Přestup mezi tratěmi metra C a B

Přestup mezi tratěmi metra je možný pouze povrchovou cestou. Například pro přestup mezi tratí C a B je nezbytné použít nejdříve výtahy z nástupiště trati C na povrch, odtud po pozemních komunikacích k výtahům trati B.

Vybrané technické údaje výtahů jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Výtahy jsou na obou vstupech označeny piktogramy a přístup k výtahům ve vestibulu a na nástupišti metra je znázorněn na informačních panelech.

Výtah z vestibulu na trase C na úroveň ulice (OsV 346)

Vybrané technické údaje výtahu na trase C mezi vestibulem a úrovní ulice
1. Druh výtahu samoobslužný, pro přepravu osob
2. Nosnost (kg) 630
3. Dopravní výška (m) 5,6
4. Dopravní rychlost (m/s) 0,63
5. Šíře a provedení vstupních dveří výtahu 900 mm, samočinně vodorovně posuvné
6. Velikost a provedení kabiny výtahu šířka 1100 mm, hloubka 1400 mm, kabina není průchozí
7. Podlaží (úroveň), které výtah spojuje uliční úroveň s podchodem v úrovni vestibulu
8. Počet stanic 2
9. Způsob komunikace z kabiny výtahu v případech nouze Po stisknutí tlačítka je aktivován nouzový akustický a optický signál na stanoviště trvalé obsluhy.
10. Ovládače na nástupištích a v kabině výtahu Nejsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.
11. Hlášení dojetí výtahu do stanic není
12. Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu horní nástupiště: neomezená.
dolní nástupiště: neomezená.
13. Kamerový dohled Je na nástupištích i v kabině.

Výtah z nástupiště na trase C do vestibulu stanice (OsV 347)

Vybrané technické údaje výtahu na trase C mezi vestibulem a nástupištěm
1. Druh výtahu samoobslužný, pro přepravu osob
2. Nosnost (kg) 630
3. Dopravní výška (m) 4,03
4. Dopravní rychlost (m/s) 0,63
5. Šíře a provedení vstupních dveří výtahu 800 mm, samočinně vodorovně posuvné
6. Velikost a provedení kabiny výtahu šířka 1100 mm, hloubka 1400 mm, kabina není průchozí
7. Podlaží (úroveň), které výtah spojuje úroveň vestibulu s úrovní nástupiště
8. Počet stanic 2
9. Způsob komunikace z kabiny výtahu v případech nouze Po stisknutí tlačítka je aktivován nouzový akustický a optický signál na stanoviště trvalé obsluhy.
10. Ovládače na nástupištích a v kabině výtahu Nejsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.
11. Hlášení dojetí výtahu do stanic není
12. Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu horní nástupiště: neomezená.
dolní nástupiště: neomezená.
13. Kamerový dohled Je na nástupištích i v kabině.

Výtah z přestupní chodby na trase B na úroveň ulice (OsV 405)

Vybrané technické údaje výtahu na trase B mezi přestupní chodbou a ulicí
1. Druh výtahu samoobslužný, pro přepravu osob
2. Nosnost (kg) 630
3. Dopravní výška (m) 36,8
4. Dopravní rychlost (m/s) 1
5. Šíře a provedení vstupních dveří výtahu 900 mm, samočinně vodorovně posuvné
6. Velikost a provedení kabiny výtahu šířka 1100 mm, hloubka 1400 mm, kabina je průchozí
7. Podlaží (úroveň), které výtah spojuje uliční úroveň s přestupní chodbou
8. Počet stanic 2
9. Způsob komunikace z kabiny výtahu v případech nouze Po stisknutí tlačítka je aktivováno oboustranné dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy.
10. Ovládače na nástupištích a v kabině výtahu Jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.
11. Hlášení dojetí výtahu do stanic Hlasové zařízení informuje o výškové úrovni na kterou výtah dojel.
12. Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu horní nástupiště: neomezená.
dolní nástupiště: neomezená, přístup z přestupní chodby.
13. Kamerový dohled Je na nástupištích i v kabině.

Výtah z nástupiště na trase B do přestupní chodby (OsV 404)

Vybrané technické údaje výtahu na trase B mezi přestupní chodbou a nástupištěm
1. Druh výtahu samoobslužný, pro přepravu osob
2. Nosnost (kg) 630
3. Dopravní výška (m) 2,9
4. Dopravní rychlost (m/s) 0,42
5. Šíře a provedení vstupních dveří výtahu 900 mm, samočinně vodorovně posuvné
6. Velikost a provedení kabiny výtahu šířka 1100 mm, hloubka 1400 mm, kabina není průchozí
7. Podlaží (úroveň), které výtah spojuje přestupní chodbu s nástupištěm tratě B
8. Počet stanic 2
9. Způsob komunikace z kabiny výtahu v případech nouze Po stisknutí tlačítka je aktivováno oboustranné dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy.
10. Ovládače na nástupištích a v kabině výtahu Jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.
11. Hlášení dojetí výtahu do stanic Hlasové zařízení informuje o výškové úrovni na kterou výtah dojel.
12. Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu horní nástupiště: neomezená.
dolní nástupiště: neomezená.
13. Kamerový dohled Je na nástupištích i v kabině.

 

Poznámka: Oba výtahy trati B jsou dále vybaveny propojeným informačním systémem, který při poruše jednoho, případně obou výtahů informuje cestující o přerušení bezbariérové přepravy ve stanici. Informace se zobrazí na displeji u tlačítka na přivolání prvního výtahu v uliční úrovni a u druhého výtahu v úrovni nástupiště. Akustické sdělení o přerušení bezbariérové přepravy se ozve při otevření dveří prvního výtahu v uliční úrovni a u druhého výtahu v úrovni nástupiště.

Základní údaje o stanici

  • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště bez sloupů.
  • V prostorách nástupiště jsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici jsou vodící linie.
  • Z nástupiště jsou výstupy na obou koncích.
  • Na nástupišti je akustický majáček a oznámení směru eskalátoru.
  • Tato stanice je přestupní mezi trasami B a C.
  • Do vestibulu se lze dostat přes na jedné straně eskalátory a na druhé pěší schody. Vestibul stanice je pod úrovní ulice.
  • Do druhého vestibulu ve směru tramvajová zastávka se lze dostat přes eskalátory. Tento vestibul je v úrovni ulice.
  • Tato stanice má výtah.
  • V této stanici není středisko dopravních informací a je bankomat.
Otevřít popup