Roztyly

Přehled aktuálního stavu bezbariérových zařízení

Pro bezbariérovou přepravu imobilních osob, cestujících s kočárky a osob se sníženou pohyblivostí lze použít osobní výtah číslo 295, který spojuje úroveň vestibulu v uliční úrovni s úrovní nástupiště trati C metra. Osobní výtah je umístěn v části pevného schodiště vedoucího z vestibulu na nástupiště metra.

Vstup do výtahu pro bezbariérový přístup do stanice Roztyly

 

Výtah je na obou vstupech označen piktogramy a přístup k výtahu ve vestibulu a na nástupišti metra je znázorněn na informačních panelech.

V případě poruchy osobního výtahu, spojujícího úroveň vestibulu s úrovní nástupiště je bezbariérový přístup na nástupiště metra umožněn pouze osobám na invalidním vozíku upraveným nákladním výtahem ve smyslu Smluvních přepravních podmínek:

Osoby na vozíku pro invalidy lze přepravovat upraveným nákladním výtahem v doprovodu osoby poskytující osobě na vozíku pro invalidy nezbytnou pomoc. Tento doprovod si musí osoba na vozíku pro invalidy zajistit sama.
Přeprava osob na vozíku pro invalidy v upraveném nákladním výtahu je dovolena pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která musí být tělesně a duševně k tomuto doprovodu schopná, způsobilá k obsluze nákladního výtahu Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti, a znalá obsluhy vozíku.
Proškolení doprovodu osob na vozíku pro invalidy zajišťuje a Průkaz řidiče nákladního výtahu (průkazka) vydává dopravce.

Doprovod se musí prokázat obsluhujícímu pracovníkovi dopravce, že je oprávněnou osobou, která vlastní platný průkaz řidiče tohoto nákladního výtahu, a od kterého převezme výměnou za tento průkaz klíče od výtahu. Po uskutečnění přepravy výtahem odevzdá doprovod klíče stejnému pracovníkovi, který mu průkaz vrátí.

Přeprava jiných osob tímto nákladním výtahem není povolena.

Výtah je na obou vstupech označen piktogramy a přístup k výtahu ve vestibulu a na nástupišti metra je znázorněn na informačních panelech.

Výtah z nástupiště do vestibulu v uliční úrovni (OsV 295)

Vybrané technické údaje výtahu jsou uvedeny v následující tabulce:

Vybrané technické údaje výtahu č. 295
1. Druh výtahu samoobslužný, pro přepravu osob
2. Nosnost (kg) 1000
3. Dopravní výška (m) 5,00
4. Dopravní rychlost (m/s) 1
5. Šíře a provedení vstupních dveří výtahu 900 mm, samočinně vodorovně posuvné
6. Velikost a provedení klece výtahu šířka 1100 mm, hloubka 2100 mm, kabina je průchozí
7. Podlaží (úroveň), které výtah spojuje úroveň vestibulu v uliční úrovni s úrovní nástupiště
8. Počet stanic 2
9. Způsob komunikace z klece výtahu v případech nouze Po stisknutí tlačítka je aktivováno oboustranné dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy.
10. Ovládače na nástupištích a v kleci výtahu Jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.
11. Hlášení dojetí výtahu do stanic Hlasové zařízení informuje o výškové úrovni na kterou výtah dojel.
12. Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu horní nástupiště : neomezená
dolní nástupiště: neomezená
13. Kamerový dohled Je na obou nástupištích a v kabině.

Základní údaje o stanici

  • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště bez sloupů.
  • V prostorách nástupiště nejsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici jsou vodící linie.
  • Z nástupiště je výstup na jednom konci.
  • Na nástupišti je akustický majáček.
  • Tato stanice není přestupní.
  • Do vestibulu se lze dostat přes pěší schody. Vestibul stanice je v úrovni ulice.
  • Tato stanice má výtah.
  • V této stanici není středisko dopravních informací a je bankomat.
Otevřít popup