Pankrác

Přehled aktuálního stavu bezbariérových zařízení

Pro bezbariérovou přepravu imobilních osob, cestujících s kočárky a osob se sníženou pohyblivostí lze použít výtah pro přepravu osob a nákladu, který spojuje uliční úroveň s úrovní nástupiště.

Plánek stanice metra Pankrác

 

Výtah je určen i pro přepravu osob a nákladu do neveřejných částí stanice. Pro imobilní osoby je možné ovládání pouze do stanic v uliční úrovni a v úrovni nástupiště metra, do ostatních neveřejných stanic metra je ovládání blokováno.

Výtah je na obou vstupech označen piktogramy a přístup k výtahu ve vestibulu a na nástupišti metra je znázorněn na informačních panelech.

Osobní výtah z nástupiště na úroveň ulice (OsV 012)

Vybrané technické údaje výtahu jsou uvedeny v následující tabulce:

Vybrané technické údaje výtahu
1. Druh výtahu samoobslužný, pro přepravu osob a nákladu
2. Nosnost (kg) 2000
3. Dopravní výška (m) 14,05
4. Dopravní rychlost (m/s) 0,25
5. Šíře a provedení vstupních dveří výtahu 1500 mm, samočinně vodorovně posuvné
6. Velikost a provedení kabiny výtahu

šířka 1650 mm, hloubka 2500 mm,

kabina je průchozí

7. Podlaží (úroveň), které výtah spojuje uliční úroveň s úrovní nástupiště
8. Počet stanic 4
9. Způsob komunikace z kabiny výtahu v případech nouze Po stisknutí tlačítka je aktivováno oboustranné dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy.
10. Ovládače na nástupištích a v kabině výtahu Jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu. Pro imobilní osoby je možné ovládání pouze do stanic v uliční úrovni a v úrovni nástupiště metra, do ostatních neveřejných stanic metra je ovládání blokováno.
11. Hlášení dojetí výtahu do stanic Hlasové zařízení informuje o výškové úrovni na kterou výtah dojel.
12. Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu horní nástupiště : Přístup do samostatného objektu.
dolní nástupiště: neomezená.
13. Kamerový dohled Je na nástupištích i v kabině.

Základní údaje o stanici

  • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště se sloupy.
  • V prostorách nástupiště jsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici nejsou vodící linie.
  • Z nástupiště jsou výstupy uprostřed.
  • Na nástupišti je akustický majáček a oznámení směru eskalátoru.
  • Tato stanice není přestupní.
  • Do vestibulu se lze dostat přes eskalátory. Vestibul stanice je pod úrovní ulice.
  • Tato stanice má výtah.
  • V této stanici není středisko dopravních informací a je bankomat.

 

Otevřít popup