Kobylisy

Přehled aktuálního stavu bezbariérových zařízení

Pro bezbariérovou přepravu imobilních osob, cestujících s kočárky a osob se sníženou pohyblivostí lze použít osobní výtah, který spojuje úroveň vestibulu „východ" s úrovní nástupiště. Vestibul v uliční úrovni má přístup bezbariérový.

Plánek stanice metra Kobylisy (směr ulice Klapkova)

 

Výtah je na obou vstupech označen piktogramy a přístup k výtahu ve vestibulu a na nástupišti metra je znázorněn na informačních panelech.

Poznámka: Ve vestibulu „západ" je umístěn další osobní výtah, který umožňuje přepravu pouze do vestibulu stanice bez možnosti přístupu na nástupiště metra.

Výtah z nástupiště do vestibulu „východ" (OsV 027)

Vybrané technické údaje výtahu jsou uvedeny v následující tabulce:

Vybrané technické údaje výtahu
1. Druh výtahu samoobslužný, pro přepravu osob
2. Nosnost (kg) 630
3. Dopravní výška (m) 31,07
4. Dopravní rychlost (m/s) 1,0
5. Šíře a provedení vstupních dveří výtahu 900 mm, samočinně vodorovně posuvné
6. Velikost a provedení kabiny výtahu

šířka 1100 mm, hloubka 1400 mm,

kabina není průchozí

7. Podlaží (úroveň), které výtah spojuje uliční úroveň s úrovní nástupiště
8. Počet stanic 2
9. Způsob komunikace z kabiny výtahu v případech nouze Po stisknutí tlačítka je aktivováno oboustranné dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy.
10. Ovládače na nástupištích a v kabině výtahu Jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.
11. Hlášení dojetí výtahu do stanic Hlasové zařízení informuje o výškové úrovni na kterou výtah dojel.
12. Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu horní nástupiště: neomezená.
dolní nástupiště: je umístěno vedle nástupu na eskalátory vlevo v prostoru šíře 180 cm a délky 250 cm.
13. Kamerový dohled Je na nástupištích i v kabině.

Základní údaje o stanici

  • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště bez sloupů.
  • V prostorách nástupiště jsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici jsou vodící linie.
  • Z nástupiště jsou výstupy na obou koncích.
  • Na nástupišti je akustický majáček a oznámení směru eskalátoru.
  • Tato stanice není přestupní.
  • Do vestibulu se lze dostat přes eskalátory. Vestibul stanice je v úrovni ulice.
  • Do druhého vestibulu ve směru Kobyliské náměstí se lze dostat přes eskalátory. Tento vestibul je pod úrovní ulice.
  • Tato stanice má výtah.
  • V této stanici není středisko dopravních informací a je bankomat

 

Otevřít popup