Obecný popis zařízení pro bezbariérový přístup

 • Volná plocha před nástupními místy je nejméně 1500×1500 mm nebo kruh o průměru 1500 mm.
 • šířka šachetních a kabinových dveří u výtahů a svislých plošin je nejméně 800 mm. U výtahů jsou použity samočinné vodorovně posuvné dveře. U svislých plošin jsou použity samočinné dveře, u vstupu na šikmé plošiny jsou použity mechanické nebo elektronické zábrany (závory).
 • Všechny kabiny výtahů mají hloubku nejméně 1400 mm, šířku nejméně 1100 mm, výšku nejméně 2000 mm.
 • Dopravní plošina schodišťových výtahů nebo plošin a svislých zdvihacích plošin určených pro dopravu osob na vozíku má šířku nejméně 900 mm a délku nejméně 1400 mm.
 • Nosnost osobních výtahů je min. 630 kg, svislá zdvihací plošina má nosnost max. 400 kg, šikmé schodišťové plošiny nají nosnost max. 250 kg.
 • Všechny kabiny výtahů a ovládací panely plošin jsou vybaveny tlačítkem pro přivolání obsluhy pro případy nouze s akustickým signálem, většina výtahů je vybavena obousměrným dorozumívacím zařízením, umožňujícím komunikaci mezi kabinou výtahu a pracovištěm obsluhy.
 • Většina kabin výtahů je vybavena akustickým hlášením jednotlivých stanic. Ovladače pro volbu stanic v kabině a ve stanicích jsou u většiny výtahů vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.
 • Většina stanic výtahů je vybavena akustickým signálem v rozmezí 35 až 55 dBA, signalizující příjezd kabiny do stanice.
 • Většina kabin výtahů a ploch před nástupními místy je vybavena kamerovým dohledem, vyvedeným na trvale obsazené pracoviště obsluhy.
   
Otevřít popup