Střížkov

Přehled aktuálního stavu bezbariérových zařízení

Pro bezbariérovou přepravu imobilních osob, cestujících s kočárky a osob se sníženou pohyblivostí lze použít osobní výtahy 411 a 415, které spojují uliční úroveň s úrovní nástupiště ve směru stanice Háje, nebo osobní výtahy 412 a 413, které spojují uliční úroveň s úrovní nástupiště ve směru stanice Letňany. Z dolní stanice výtahu 413 je současně šikmým nájezdem umožněn přístup na úroveň prostředních nástupišť 411, 412 a 415. Tato úroveň umožňuje bezbariérový přístup do obchodní vybavenosti stanice, nebo na obě nástupiště metra.

Plánek stanice metra Střížkov

 

Výtahy jsou na vstupech označeny piktogramy a přístup k výtahům ve vestibulu a na nástupišti metra je znázorněn na informačních panelech.

Výtah z nástupiště na uliční úroveň, směr Háje (OsV 411)

Vybrané technické údaje výtahů jsou uvedeny v následující tabulce:

Vybrané technické údaje výtahu
1. Druh výtahu samoobslužný, pro přepravu osob
2. Nosnost (kg) 850
3. Dopravní výška (m) 6,29
4. Dopravní rychlost (m/s) 0,63
5. Šíře a provedení vstupních dveří výtahu 900 mm, centrální dvoudílné, samočinně vodorovně posuvné
6. Velikost a provedení kabiny výtahu

kruhová Ø 1500 mm, kabina je průchozí

 

 

7. Podlaží (úroveň), které výtah spojuje uliční úroveň, úroveň vestibulu, úroveň nástupiště
8. Počet stanic 3
9. Způsob komunikace z kabiny výtahu v případech nouze Po stisknutí tlačítka je aktivováno oboustranné dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy.
10. Ovládače na nástupištích a v kabině výtahu Jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.
11. Hlášení dojetí výtahu do stanic Hlasové zařízení informuje o výškové úrovni, na kterou výtah dojel.
12. Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu horní nástupiště: neomezená.

prostřední nástupiště: neomezená.

 

 

dolní nástupiště:neomezená.

 

 

13. Kamerový dohled Je na nástupištích i v kabině.

Výtah z nástupiště na uliční úroveň, směr Letňany (OsV 412)

Vybrané technické údaje výtahů jsou uvedeny v následující tabulce:

Vybrané technické údaje výtahu
1. Druh výtahu samoobslužný, pro přepravu osob
2. Nosnost (kg) 850
3. Dopravní výška (m) 6,29
4. Dopravní rychlost (m/s) 0,63
5. Šíře a provedení vstupních dveří výtahu 900 mm, centrální dvoudílné, samočinně vodorovně posuvné
6. Velikost a provedení kabiny výtahu kruhová Ø 1500 mm, kabina není průchozí
7. Podlaží (úroveň), které výtah spojuje uliční úroveň, úroveň vestibulu, úroveň nástupiště
8. Počet stanic 3
9. Způsob komunikace z kabiny výtahu v případech nouze Po stisknutí tlačítka je aktivováno oboustranné dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy.
10. Ovládače na nástupištích a v kabině výtahu Jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.
11. Hlášení dojetí výtahu do stanic Hlasové zařízení informuje o výškové úrovni, na kterou výtah dojel.
12. Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu horní nástupiště: neomezená. 
prostřední nástupiště: neomezená.
dolní nástupiště:neomezená.
13. Kamerový dohled Je na nástupištích i v kabině.

Výtah z nástupiště na uliční úroveň, směr Letňany (OsV 413)

Vybrané technické údaje výtahů jsou uvedeny v následující tabulce.

Vybrané technické údaje výtahu
1. Druh výtahu samoobslužný, pro přepravu osob
2. Nosnost (kg) 1600
3. Dopravní výška (m)

4,93

 

 

4. Dopravní rychlost (m/s) 1,0
5. Šíře a provedení vstupních dveří výtahu Šíře 1200 mm, centrální čtyřdílné, samočinně vodorovně posuvné
6. Velikost a provedení kabiny výtahu šířka 1400 mm, hloubka 2400 mm, výška 2100 mm, kabina není průchozí
7. Podlaží (úroveň), které výtah spojuje uliční úroveň, úroveň nástupiště
8. Počet stanic 2
9. Způsob komunikace z kabiny výtahu v případech nouze Po stisknutí tlačítka je aktivováno oboustranné dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy.
10. Ovládače na nástupištích a v kabině výtahu Jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.
11. Hlášení dojetí výtahu do stanic Hlasové zařízení informuje o výškové úrovni, na kterou výtah dojel.
12. Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu horní nástupiště: neomezená.
dolní nástupiště:neomezená.
13. Kamerový dohled Je na nástupištích i v kabině.

Výtah z nástupiště na uliční úroveň, směr Háje (OsV 415)

Vybrané technické údaje výtahů jsou uvedeny v následující tabulce.

Vybrané technické údaje výtahu
1. Druh výtahu samoobslužný, pro přepravu osob
2. Nosnost (kg) 1600
3. Dopravní výška (m) 6,65
4. Dopravní rychlost (m/s) 1,0
5. Šíře a provedení vstupních dveří výtahu 1200 mm, teleskopické dvoudílné, samočinně vodorovně posuvné
6. Velikost a provedení kabiny výtahu šířka 1600 mm, hloubka 2000 mm, výška 2100 mm, kabina je průchozí
7. Podlaží (úroveň), které výtah spojuje uliční úroveň, úroveň vestibulu, úroveň nástupiště
8. Počet stanic 3
9. Způsob komunikace z kabiny výtahu v případech nouze Po stisknutí tlačítka je aktivováno oboustranné dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy.
10. Ovládače na nástupištích a v kabině výtahu Jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.
11. Hlášení dojetí výtahu do stanic Hlasové zařízení informuje o výškové úrovni, na kterou výtah dojel.
12. Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu horní nástupiště: neomezená.
prostřední nástupiště: neomezená.
dolní nástupiště:neomezená.
13. Kamerový dohled Je na nástupištích i v kabině.

Základní údaje o stanici

  • Nástupiště má koleje uprostřed a je to nástupiště bez sloupů.
  • V prostorách nástupiště jsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici jsou vodící linie.
  • Z nástupiště jsou výstupy po stranách.
  • Na nástupišti je akustický majáček a oznámení směru eskalátoru.
  • Tato stanice není přestupní.
  • Do vestibulu se lze dostat přes eskalátory. Vestibul stanice je v úrovni ulice.
  • Tato stanice má výtah.
  • V této stanici není středisko dopravních informací a je bankomat.
  • Výstup na druhé straně je po pěších schodech souběžně s eskalátory. Je třeba dbát zvýšené opatrnosti na nástupišti. Nástupiště nevyhovuje pravidlům prostorového členění, má prosklené segmenty a obtížné výstupy.
Otevřít popup