TT Sídliště Modřany - Libuš

Registrační číslo projektu CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_053/0000411

Předmětem projektu je vybudování nové tramvajové tratě na území Hlavního města Prahy o délce cca 1,7 km navazující na stávající tramvajovou smyčku Levského k nové úvraťové konečné Libuš. Na novém úseku tramvajové trati budou vybudovány čtyři nové zastávky. Trať bude ukončena u budoucí stanice metra Libuš na lince D, kde se plánuje následně v koordinaci se stavbou metra vybudování plnohodnotné tramvajové smyčky.

Cílem projektu je vytvoření podmínek pro další zvýšení využívání veřejné dopravy v elektrické trakci na území Prahy. I zkušenosti z místa realizace projektu, kdy se prodloužení tramvajové trati z Braníka do Sídliště Modřany setkalo s velkým zájmem cestujících, svědčí o tom, že další investice do rozvoje infrastruktury veřejné dopravy v elektrické trakci v této oblasti přinesou požadovaný užitek.

Cílem projektu je tedy vytvořit takové podmínky, které zvýší atraktivitu veřejné dopravy v elektrické trakci spočívající jak ve zkrácení vnímaných cestovních dob v porovnání se současným stavem, kdy je doprava zajišťována autobusy, tak i zvýšení spolehlivosti a pravidelnosti veřejné dopravy. Autobusová linka č. 165 zajišťující spojení mezi Modřany a Libuší je v důsledku kongescí na silničních komunikacích v okolí v pracovních dnech pravidelně zpožděná, což s sebou přináší snížení atraktivity veřejné dopravy v oblasti jako celku. Projekt vybuduje takové podmínky, které umožní postupně zvyšovat kvalitu veřejné dopravy i rozsah její nabídky. 

Dalším z cílů projektu je vytvoření podmínek pro nové tangenciální vazby, které budou mít pozitivní dopad na celý systém veřejné dopravy v Praze. Jedná se o vazbu mezi Prahou 4 a Prahou 5, po které výrazně vzroste poptávka po vybudování trasy linky metra D a Dvoreckého mostu. Toto nové spojení bude atraktivnější než alternativní cesta přes centrum Prahy, která se již v současné době ve špičkových časech jen obtížně vyrovnává s nedostatkem kapacity, což se negativně projevuje na vnímání kvality veřejné dopravy v Praze jako celku. Výstavba nového úseku tramvajové trati umožní na tuto poptávku zareagovat a přispět tak ke zvýšení konkurenceschopnosti systému veřejné dopravy v Praze v porovnání s dopravou individuální.

Realizace projektu probíhá od 1. 4. 2022.

Plánované celkové výdaje projektu dle projektové žádosti jsou v částce 497 437 180 Kč, maximální celkové způsobilé výdaje dle schvalovacího protokolu MD ČR jsou v částce 359 307 856 Kč a maximální příspěvek EU je ve výši 305 411 677,60 Kč.

Otevřít popup