Tramvajová smyčka Zahradní Město

Registrační číslo projektu CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_053/0000412

Hlavním předmětem projektu je vybudování nové tramvajové smyčky Zahradní Město. Ta bude vybudována v sousedství nově budované železniční stanice Praha - Zahradní Město na železniční trati Praha - Benešov - České Budějovice, která je součástí IV. tranzitního železničního koridoru. Nová tramvajová smyčka vytvoří předpoklad pro zvýšení nabídky veřejné dopravy v souvislosti se zahájením provozu přestupního terminálu Praha - Zahradní Město bez neadekvátního navýšení provozních nákladů.

Cílem projektu je vytvořit podmínky pro další rozvoj veřejné dopravy v elektrické trakci reagující na nově vzniklou přestupní vazbu mezi železniční a městskou dopravou bez neadekvátního navyšování provozních nákladů. Vybudování nové železniční stanice Praha - Zahradní Město se projeví zvýšením poptávky po dopravě tramvajovými linkami č. 22 a 26 směrem do centra Prahy v porovnání se současným stavem. Aby bylo možné tuto poptávku pokrýt a zároveň zajistit potřebnou úroveň veřejné dopravy v elektrické trakci, je potřeba navýšit četnost spojů na tramvajových linkách jedoucích po této tramvajové trati. V případě, že by nebyla vybudována smyčka Zahradní Město, by však tyto nově přidané spoje musely zajíždět až ke stávající nejbližší tramvajové smyčce Nádraží Hostivař (vzdálené cca 2,5 km od připravované tramvajové smyčky Zahradní Město). V úseku Zahradní Město - Nádraží Hostivař by tak jezdily tramvaje v intervalu výrazně kratším, než by odpovídalo současné i výhledové poptávce po dopravě, což by znamenalo neadekvátní nárůst provozních nákladů. Právě z důvodu, aby nedošlo k nepřiměřenému zvýšení provozních nákladů souvisejících se zajištěním dostatečné dopravní obslužnosti nové železniční stanice Praha - Zahradní Město městskou hromadnou dopravou (resp. v tomto konkrétním případě tramvajemi), se DPP rozhodl vybudovat v bezprostřední blízkosti železniční stanice Praha - Zahradní Město novou tramvajovou smyčku, která by umožnila zajistit dostatečnou nabídku tramvajové dopravy pro pokrytí nové poptávky související se zprovozněním přestupního uzlu Zahradní Město bez toho, aby se provozní náklady související se zajištěním městské hromadné dopravy nepřiměřeně zvýšily.

Fyzická realizace projektu probíhala v roce 2021.

Plánované celkové výdaje projektu dle projektové žádosti jsou v částce 168 904 446 Kč, maximální celkové způsobilé výdaje dle schvalovacího protokolu MD ČR jsou v částce 113 835 669 Kč a maximální příspěvek EU je ve výši 96 760 318,65 Kč.

Otevřít popup