TT Divoká Šárka - Sídliště Na Dědině

Registrační číslo projektu CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_053/0000410

Hlavní náplní projektu je vybudování nového úseku tramvajové trati ze stávající konečné Divoká Šárka do nové konečné Dědina na území hlavního města Prahy. Celkové délka nového úseku je cca 2,2 km a bude na něm vybudováno pět nových tramvajových zastávek (z toho jedna jako náhrada za stávající zastávku ve smyčce Divoká Šárka). Součástí projektu je i vybudování měnírny pro zajištění napájení nového úseku tramvajové tratě.

Projekt si klade za cíl posílit podíl veřejné dopravy v elektrické trakci na celkové dělbě přepravní práce, vytvořit podmínky pro její další rozvoj, snížit míru negativních dopadů veřejné dopravy na životní prostředí a především zkrátit vnímané cestovní jízdní doby obyvatelům Sídliště Na Dědině. Tohoto cíle hodlá projekt dosáhnout tím, že podpoří využívání veřejné dopravy na drážním principu (v tomto konkrétním případě tramvají).

K naplnění těchto cílů projekt přispěje tím, že po vybudování nového úseku tramvajové trati se část přepravních výkonů přesune z autobusů na elektrickou trakci (tramvaje) a zároveň budou vytvořeny podmínky pro další nárůst počtu cestujících veřejnou dopravou, kteří by jinak pro své cesty využívali individuální automobilovou dopravu. Především v oblasti ulice Evropská dochází k častým kongescím na silniční síti. Po zahájení provozu na novém úseku tramvajové tratě dojde k přesunu cestujících právě do tramvají a tím budou snížena jak míra kongescí na dopravní síti, tak i míra negativních vlivů dopravy na životní prostředí (emise, hluk apod.).

Fyzická realizace projektu se předpokládá od roku 2022.

Plánované celkové výdaje projektu dle projektové žádosti jsou v částce 1 080 057 337 Kč, maximální celkové způsobilé výdaje dle schvalovacího protokolu Ministerstva dopravy ČR jsou v částce 836 668 914 Kč a maximální příspěvek Evropské unie je ve výši 711 168 576 Kč.
 

Otevřít popup