Stanice - Náměstí Míru

  • ražená jednolodní stanice s ostrovním nástupištěm cca 40 m pod úrovní terénu, nad stanicí Náměstí Míru A
  • 2 eskalátorové a 1 výtahový vestibul. Za stanicí je kolejiště pro obrat a odstav vlaků
  • umístění pod ulicí Sázavská
  • přestupní vazba na 3 tramvajové tangenty - Vinohradská, Korunní a Francouzská
  • podoba vzejde z výtvarné soutěže

Architekturu dosavadního návrhu měla na starosti Ing. Arch. Alena Martínková. Návrh stanice vychází ze směrového a výškového umístění trasy, která těsně nadchází stávající stanici na trase metra A. Nová jednolodní stanice uprostřed svého nástupiště umožňuje bezbariérový přestup na trasu metra A, z obou konců nástupiště jsou pak přístupné důležité ulice Vinohradská a Francouzská. Tyto výstupy doplňuje výtah ústící v Korunní ulici.

Jednolodní stanice je uložena v hloubce cca 40 m pod terénem. Bude se tak jednat o jednu z nejhlouběji umístěných stanic pražského metra. Řešení podpovrchových vestibulů je značně limitováno okolní zástavbou, během stavby musí být brán velký zřetel na zajištění okolních domů. Výstupy z vestibulů budou provedeny co nejsubtilněji tak, aby co nejméně narušovaly stávající parter. Výtahy v Korunní třídě budou umístěny uvnitř nárožního objektu.

Pro stanici Náměstí Míru se předpokládá vypsání architektonicko-výtvarné soutěže, která doupřesní řešení výstupních objektů, a stejně jako u ostatních stanic nové trasy, vnese do této stanice výtvarný element.

Vizualizace stanice Náměstí Míru

Historický vývoj architektonického řešení stanice Náměstí Míru najdete ve fotogalerii

Otevřít popup