Stanice - Depo Písnice

  • dle dokumentace DÚR je navržena hloubená stanice s ostrovním nástupištěm cca 7 m pod úrovní terénu
  • stanice má severní a jižní povrchový vestibul, oba vestibuly jsou spojeny konstrukcí zastřešení, která slouží pro ochranu cestujících na BUS terminálu
  • jižně za stanicí je prodloužené kolejiště pro obrat a odstav vlaků 
  • umístění mezi Kunratickou spojkou, Vídeňskou ulicí a plánovaným obchvatem Písnice
  • významný dopravní terminál pro autobusy PID a IAD s parkovištěm P+R s 873 parkovacími místy
  • v současné době je dopracovávána upřesňující studie variantního řešení stanice
  • podoba vzejde z výtvarné soutěže

Architektem hloubené stanice s ostrovním nástupištěm je Ing. arch. Lukáš Jedlička. Stanice Depo Písnice je relativně mělce založený objekt. Jedná se o konečnou stanici nové trasy D. Terminál spojuje dopravu hromadnou s osobní, metro + BUS (v budoucnu tramvaj), spojení je navázáno zejména na Středočeský kraj. Součástí bude odstavné parkoviště P+R. U stanice bude i depo pro odstav a údržbu souprav metra. Součástí stavby metra mohou být i vedlejší objekty jako je například objekt administrativy nebo obchodní vybavenosti.

Tato stanice je dnes asi nejméně uchopitelná. Její finální řešení včetně umístění vlakového depa a autobusového terminálu bude vycházet z majetkoprávního zajištění dané lokality. Povrchy této stanice aktuálně procházejí další optimalizací. Výsledné řešení by mělo být zapracováno do změny DUR po dohodě s MHMP, příslušné MČ, IPR, DOSS.

Nová studie je zaměřena na optimální řešení území, které umožní kompaktní zástavbu pro případného developera, který by chtěl do území v okolí stanice vstoupit. Studie však řadí na první místo snadnou orientaci a pohodlí cestujících při přestupu na návaznou dopravu. Snahou je uvolnit co nejvíce ploch, například zvýšením kapacity P+R na střeše haly depa o jedno podlaží.

Vizualizace stanice Depo Písnice

Historický vývoj architektonického řešení stanice Depo Písnice najdete ve fotogalerii.

Otevřít popup