Stanice - Náměstí Bratří Synků

  • stanice zčásti hloubená, zčásti atypicky ražená, s ostrovním nástupištěm cca 13 m pod úrovní terénu2 podpovrchovými vestibuly
  • umístění mezi Náměstím Bratří Synků a ulicí Otakarova
  • přestupní vazba na tramvajové linky
  • podoba vzejde z architektonické soutěže

Poloha stanice je dána navazujícím trasováním k sousedním stanicím, kvůli těmto návaznostem není příliš možností, jak stanici v lokalitě umístit. Směrem k Náměstí Míru je limitní sklon kolejí, stejně jako potřeba podejít koryto Botiče. Směrem k Pankráci stavbu limituje poloha velkých kanalizačních stok, které by bylo velmi obtížné přeložit. 

Další velkou výzvou je snaha nebourat žádné stávající budovy na náměstí. Podchod stanice pod těmito objekty byl původně navržen raženou metodou, nyní se jako bezpečnější jeví protlačování konstrukce pod domy. V případě, že by se otevřela diskuse nad demolicí domu, mohlo by dojít k úpravě konfigurací výstupů ze stanice – například by bylo možné zakomponovat výstup ze stanice do parteru domu a nebylo by třeba zasahovat do Náměstí Bratří Synků. Konečná podoba stanice vzejde z architektonické soutěže.

Vizualizace stanice Náměstí Bratří Synků

Historický vývoj architektonického řešení stanice Náměstí Bratří Synků najdete ve fotogalerii.

Otevřít popup