Harmonogram

Harmonogram k 1. 6. 2021

Termín zahájení stavby nelze aktuálně stanovit. Důvody, které mají vliv na stanovení přesných termínů, jsou následující:

  1. Stavební povolení Varianty VI (úsek Pankrác – Nové Dvory s přístupovými tunely z lokality depa Písnice) je procesně napadáno 
  2. ÚOHS dána námitka na zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele Pankrác – Olbrachtova stavební část
  3. ÚOHS dána námitka na zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele Pankrác – Olbrachtova komplexního monitoring a pasportizace
  4. Finanční a personální krize spojená s COVID – 19

Bohužel veškeré procesní úkony nějakou dobu trvají a není možné je ze strany investora jakkoliv ovlivňovat. Pokoušíme se dále jednat o nalezení výhodného  řešení pro obě strany.

V optimistické variantě bychom rádi zahájili stavbu v termínu červen - srpen 2021, v pesimistické variantě koncem druhého pololetí 2021. Vzhledem k návaznostem jednotlivých činností výstavby s původně plánovaným posunem zahájení výstavby (1.7.2020) se automaticky posouvá i původně plánovaný datum zprovoznění trasy D (31.12.2027). Harmonogram bude aktualizován v momentě, kdy nastane posun v procesních úkonech.

Přílohy:

 

Harmonogram k 1. 3. 2020

Harmonogram z kraje roku 2020 vycházel zatím z bezproblémového vývoje předcházející přípravy z posledních tří let.

  1. Podařilo se majetkoprávně zajistit zrušení žaloby na ÚR formou dohody s vlastníky
  2. Zhotovitelé Geologického průzkumu byli vybráni standardním otevřeným výběrovým řízením nadlimitních zakázek. K výběru zhotovitele stavebních částí a ani komplexního monitoringu nebyly podány námitky k ÚOHS k zadávací dokumentaci a ani k samotnému pořadí zhotovitelů a vítězů tendrů
  3. Prodloužení územního rozhodnutí v 2019 proběhlo bez jediné námitky do územního řízení a bez žalob
  4. Prodloužení EIA proběhlo bez jediné námitky
  5. Pro stavební povolení byli majetkoprávně zajištěni všichni majitelé pozemků, na kterých se stavba nachází
  6. V lednu 2020 byl zahájen výběr zhotovitelů stavební části a komplexního monitoringu úseku Pankrác - Olbrachtova

Přílohy: