Opatov

Přehled aktuálního stavu bezbariérových zařízení

Bezbariérový přístup do stanice zajišťuje upravený nákladní výtah (NVD 134). V uliční úrovni je výtah vyústěn v samostatném objektu stanice, v úrovni nástupiště je zaústěn do neveřejných prostor, přístupová cesta je vyznačenou chodbou v neveřejných prostorech.

Plánek stanice metra Opatov

 

Bezbariérový přístup do stanice je umožněn pouze osobám na invalidním vozíku ve smyslu Smluvních přepravních podmínek:

Osoby na vozíku pro invalidy lze přepravovat upraveným nákladním výtahem v doprovodu osoby poskytující osobě na vozíku pro invalidy nezbytnou pomoc. Tento doprovod si musí osoba na vozíku pro invalidy zajistit sama.

Přeprava osob na vozíku pro invalidy v upravených nákladních výtazích je dovolena pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která musí být tělesně a duševně k tomuto doprovodu schopná, způsobilá k obsluze nákladního výtahu Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost, a znalá obsluhy vozíku.

Proškolení doprovodu osob na vozíku pro invalidy zajišťuje a Průkaz řidiče nákladního výtahu (průkazka) vydává dopravce.

Doprovod se musí prokázat obsluhujícímu pracovníkovi dopravce, že je oprávněnou osobou, která vlastní platný průkaz řidiče tohoto nákladního výtahu, a od kterého převezme výměnou za tento průkaz klíče od výtahu. Po uskutečnění přepravy výtahy odevzdá doprovod klíče stejnému pracovníkovi, který mu průkaz vrátí.

Přeprava jiných osob tímto upraveným nákladním výtahem není povolena.

Výtah je na obou vstupech označen piktogramy a přístup k výtahu na nástupišti metra je znázorněn na informačních panelech.

Základní údaje o stanici

  • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště bez sloupů.
  • V prostorách nástupiště jsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici jsou vodící linie.
  • Z nástupiště je výstup na jednom konci.
  • Na nástupišti je akustický majáček.
  • Tato stanice není přestupní.
  • Do vestibulu se lze dostat přes pěší schody. Vestibul stanice je v úrovni ulice.
  • Tato stanice nemá výtah.
  • V této stanici není středisko dopravních informací a je bankomat.