Muzeum (A/C)

Přehled aktuálního stavu bezbariérových zařízení

Bezbariérový přístup ve stanici metra Muzeum je řešen výtahy z nástupiště trasy C a nástupiště trasy A.

null
Plánek povrchu stanice metra Muzeum A/C

 

Přístup na nástupiště trati A.

Pro bezbariérovou přepravu imobilních osob, cestujících s kočárky a osob se sníženou pohyblivostí lze použít dva osobní výtahy, jejichž vstup je umístěn v prostoru mezi ulicí Vinohradskou a budovou Národního muzea. Tyto výtahy spojují uliční úroveň s úrovní nástupiště metra trati A.

Upozornění: Výtahy neumožňují přístup ani přestup na nástupiště trati metra C.

Přístup na nástupiště trati C.

Pro bezbariérovou přepravu imobilních osob, cestujících s kočárky a osob se sníženou pohyblivostí lze použít osobní výtah, jehož vstup je umístěn v parku mezi ulicemi Washingtonova a Wilsonova směrem ke stanici metra Hlavní nádraží.

Upozornění: Výtah neumožňuje přístup ani přestup na nástupiště trati metra A.

Přestup mezi tratěmi metra A a C

Přestup mezi tratěmi metra je možný pouze povrchovou cestou. Například pro přestup mezi tratí C a A je nezbytné použít nejdříve výtah z nástupiště trati C na povrch, odtud po pozemních komunikacích k výtahům trati A.

Vybrané technické údaje výtahů jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Výtahy jsou na obou vstupech označeny piktogramy a přístup k výtahům na nástupištích metra je znázorněn na informačních panelech.

Výtah z nástupiště trasy A do prostoru mezi ulicí Vinohradskou a budovou Národního muzea (OsV 289, 290)

Vybrané technické údaje výtahu trati A (shodné pro oba výtahy)
1. Druh výtahu samoobslužný, pro přepravu osob
2. Nosnost (kg) 1200
3. Dopravní výška (m) 35,3
4. Dopravní rychlost (m/s) 1,6
5. Šíře a provedení vstupních dveří výtahu 1200 mm, samočinně vodorovně posuvné
6. Velikost a provedení kabiny výtahu

šířka 1300 mm, hloubka 2100 mm,

kabina je průchozí.

7. Podlaží (úroveň), které výtah spojuje uliční úroveň s úrovní nástupiště trati A
8. Počet stanic 2
9. Způsob komunikace z kabiny výtahu v případech nouze po stisknutí tlačítka je aktivováno oboustranné dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy.
10. Ovládače na nástupištích a v kabině výtahu jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.
11. Hlášení dojetí výtahu do stanic akustickým signálem o intenzitě 35-55 dB
12. Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu horní nástupiště : neomezená
dolní nástupiště: neomezená.
13. Kamerový dohled je na nástupištích i v kabině výtahu.

Výtah z nástupiště trasy C do parku mezi ulicemi Washingtonova a Wilsonova - směr stanice metra Hlavní nádraží (OsV 025)

Vybrané technické údaje výtahu trati C
1. Druh výtahu samoobslužný, pro přepravu osob
2. Nosnost (kg) 630
3. Dopravní výška (m) 9,02
4. Dopravní rychlost (m/s) 0,65
5. Šíře a provedení vstupních dveří výtahu 800 mm, samočinně vodorovně posuvné dveře
6. Velikost a provedení kabiny výtahu

šířka 1100 mm, hloubka 1400 mm,

kabina není průchozí

7. Podlaží (úroveň), které výtah spojuje uliční úroveň s úrovní nástupiště trati C
8. Počet stanic 2
9. Způsob komunikace z kabiny výtahu v případech nouze Po stisknutí tlačítka je aktivováno oboustranné dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy.
10. Ovládače na nástupištích a v kabině výtahu Ovladače v kabině jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.
11. Hlášení dojetí výtahu do stanic akustickým signálem o intenzitě 35-55 dB
12. Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu horní nástupiště : neomezená
dolní nástupiště: Přístup z nástupiště tratě C ve směru Háje chodbou šíře 1350 mm a délky cca 7 m. Nástupiště neomezené.
13. Kamerový dohled Je na nástupištích, v kabině není.

Základní údaje o stanici

  • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště bez sloupů.
  • V prostorách nástupiště nejsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici jsou vodící linie.
  • Z nástupiště je výstup na jednom konci.
  • Na nástupišti není akustický majáček.
  • Tato stanice je přestupní mezi trasami A a C.
  • Do vestibulu se lze dostat přes schodiště se souběžnými eskalátory. Vestibul stanice je pod úrovní ulice.
  • Tato stanice má výtah.
  • V této stanici je středisko dopravních informací a je bankomat.
  • Nástupiště je velmi členěné. Uprostřed jsou přestupy. Na ulici se lze dostat také výtahem, ke kterému vede boční chodba (na opačném konci než schodiště a eskalátory)
Otevřít popup