Hlavní nádraží

Přehled aktuálního stavu bezbariérových zařízení

Pro bezbariérovou přepravu imobilních osob, cestujících s kočárky a osob se sníženou pohyblivostí lze použít pro každé nástupiště osobní výtah, který spojují vestibul v odbavovací hale ČD s úrovní nástupiště metra.
Vzhledem k stavebnímu řešení stanice s oddělenými nástupišti tratí metra je přestup mezi oběma nástupišti možný pouze výtahy, vyústěnými v odbavovací hale ČD. Každý výtah je označen koncovou stanice metra, kterým směrem je doprava z příslušného nástupiště umožněna.

Plánek stanice Hlavní nádraží

 

Vestibul v uliční úrovni a hala ČD mají přístup bezbariérový

Výtahy jsou na obou vstupech označen piktogramy a přístup k výtahům ve vestibulu a na nástupištích metra je znázorněn na informačních panelech.

Výtah z nástupiště (směr Háje) do haly nádraží (OsV 352)

Výtah z nástupiště (směr Ládví) do haly nádraží (OsV 353)

Vybrané technické údaje výtahů jsou uvedeny v následující tabulce:

Vybrané technické údaje výtahů (pro oba výtahy)
1. Druh výtahu samoobslužný, pro přepravu osob
2. Nosnost (kg) 800
3. Dopravní výška (m) 5,6
4. Dopravní rychlost (m/s) 0,51
5. Šíře a provedení vstupních dveří výtahu 800 mm, samočinně vodorovně posuvné
6. Velikost a provedení kabiny výtahu

šířka 1300 mm, hloubka 1400 mm,

kabina není průchozí

7. Podlaží (úroveň), které výtah spojuje uliční úroveň v úrovni vestibulu v hale ČD s úrovní nástupiště
8. Počet stanic 2
9. Způsob komunikace z kabiny výtahu v případech nouze Po stisknutí tlačítka je aktivováno oboustranné dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy.
10. Ovládače na nástupištích a v kabině výtahu Nejsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.
11. Hlášení dojetí výtahu do stanic není
12. Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu horní nástupiště: neomezená.
dolní nástupiště: neomezená.
13. Kamerový dohled není

Základní údaje o stanici

  • Nástupiště má koleje uprostřed a je to nástupiště bez sloupů.
  • V prostorách nástupiště nejsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici nejsou vodící linie.
  • Z nástupiště jsou výstupy po stranách.
  • Na nástupišti je akustický majáček a oznámení směru eskalátoru.
  • Tato stanice není přestupní.
  • Do vestibulu se lze dostat přes eskalátory. Vestibul stanice je v úrovni ulice.
  • Tato stanice má výtah.
  • V této stanici je středisko dopravních informací a bankomat.
  • Výstupy jsou od začátku soupravy v pořadí eskalátory, pěší schody, druhé pěší schody.
Otevřít popup