Odpadové hospodářství

Také na úseku odpadového hospodářství jsme zaznamenali značný posun. Základní filozofií zákona o odpadech a souvisejících předpisů je předcházet vzniku odpadu. Pokud již odpad vznikne, tak je nutné jeho množství minimalizovat, recyklovat a materiálově nebo energeticky využít.

V DPP se shromažďuje, třídí a eviduje odpad z více než 100 provozoven včetně zázemí stanic metra. Ročně DPP vyprodukuje téměř 80 druhů vytříděných ostatních a nebezpečných odpadů kategorizovaných dle příslušných právních předpisů v množství přes 13 tisíc tun, které jsou odstraňovány prostřednictvím oprávněných osob, některé odpady se nám daří i finančně zhodnotit.


Mimo jiné dlouhodobě spolupracujeme s tzv. kolektivními systémy, neziskovými organizacemi, které celorepublikově bezplatně zajišťují zpětný odběr některých výrobků dle zákona o odpadech. Výborné výsledky jsou vykazovány při sběru suchých baterií a monočlánků (ECOBAT), kde do shromažďovacích boxů mohou vhodit použitý výrobek naši zaměstnanci i ze svých domácností, světelných zdrojů a svítidel (EKOLAMP), elektrozařízení (ASEKOL), chladících zařízení (ELEKTROWIN). Seznam shromažďovacích míst je možno nalézt na intranetu. Díky uvědomělému chování zaměstnanců DPP tak shromažďované předměty putují přímo ke konečným zpracovatelům k ekologickému využití.
 

Spolupracujeme s kolektivními systémy:

ASEKOL a.s. 

www.asekol.cz je neziskově hospodařící společnost, která v zastoupení výrobců a dovozců elektrozařízení organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení. 
V rámci DPP - 14 sběrných míst ve 11 provozovnách
Patří sem veškerá drobná elektrozařízení z kanceláře i z domácnosti (s výjimkou zářivek), např. nefunkční kalkulačky, telefony, drobné počítačové vybavení, MP3 přehrávače a další.
 

 


ELEKTROWIN a.s.

www.elektrowin.cz/ provozuje kolektivní systém pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu. Zaměřuje se na chladící zařízení, velké a malé elektrospotřebiče, elektrické a elektronické nástroje.

 

ECOBAT s.r.o. 

www.ecobat.cz/ zajišťuje komplexní služby spojené se sběrem a recyklací přenosných baterií.
V rámci DPP - 39 sběrných míst v 19 provozovnách 

EKOLAMP s.r.o. 

www.ekolamp.cz/ - kolektivní systém sdružuje výrobce (a dovozce) elektrozařízení, za které plní jejich povinnosti týkající se zpětného odběru elektrozařízení, které jim ukládá zákon o odpadech. Za tímto účelem EKOLAMP buduje po celé České republice širokou síť sběrných míst a poskytuje zdarma služby sběru a recyklace elektrozařízení a to jak firmám a institucím, tak i běžným občanům.
 

 

Otevřít popup