Dejvická

Přehled aktuálního stavu bezbariérových zařízení

Pro bezbariérovou přepravu imobilních osob, cestujících s kočárky a osob se sníženou pohyblivostí lze použít výtah pro přepravu osob a nákladu , jehož vstup je umístěn v blízkosti křižovatky ulic Evropská a Banskobystrická , nebo osobní výtah , jehož vstup je umístěn v blízkosti zastávky autobusů MHD na Evropské ulici ve směru z centra. Tyto výtahy spojují uliční úroveň s úrovní vestibulu . 
Další výtah, umístěný ve vestibulu Vítězné náměstí v blízkosti pevného schodiště , umožňuje přepravu mezi úrovní vestibulu a úrovní nástupiště metra.

Plánek stanice metra Dejvická

 

Vybrané technické údaje jednotlivých výtahů jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Výtahy jsou na obou vstupech označeny piktogramy a přístup k výtahům v prostorách podchodu, vestibulů a na nástupišti metra je znázorněn na informačních panelech.

Vybrané technické údaje výtahu
1. Druh výtahu samoobslužný, pro přepravu osob a nákladu
2. Nosnost (kg) 2000
3. Dopravní výška (m) 5,5
4. Dopravní rychlost (m/s) 0,26
5. Šíře a provedení vstupních dveří výtahu 1700 mm, samočinně vodorovně posuvné
6. Velikost a provedení kabiny výtahu

šířka 1700 mm, hloubka 2400 mm,

kabina není průchozí.

7. Podlaží (úroveň), které výtah spojuje uliční úroveň s úrovní vestibulu Šolínova
8. Počet stanic 2
9. Způsob komunikace z kabiny výtahu v případech nouze Po stisknutí tlačítka je aktivováno oboustranné dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy.
10. Ovládače na nástupištích a v kabině výtahu nejsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.
11. Hlášení dojetí výtahu do stanic akustickým signálem o intenzitě 35-55 dB
12. Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu horní nástupiště : neomezená
dolní nástupiště: neomezená. Přístup po šikmé rampě dlouhé asi 2 m, šíře 1300 mm, překonávající výškový rozdíl cca 0,2 m.
13. Kamerový dohled ne

Vybrané technické údaje výtahu
1. Druh výtahu samoobslužný, pro přepravu osob
2. Nosnost (kg) 630
3. Dopravní výška (m) 4,71
4. Dopravní rychlost (m/s) 0,45
5. Šíře a provedení vstupních dveří výtahu 800 mm, samočinně vodorovně posuvné
6. Velikost a provedení kabiny výtahu

šířka 1100 mm, hloubka 1400 mm,

kabina není průchozí

7. Podlaží (úroveň), které výtah spojuje uliční úroveň s úrovní vestibulu Šolínova
8. Počet stanic 2
9. Způsob komunikace z kabiny výtahu v případech nouze Po stisknutí tlačítka je aktivováno oboustranné dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy.
10. Ovládače na nástupištích a v kabině výtahu pouze v kabině jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.
11. Hlášení dojetí výtahu do stanic akustickým signálem o intenzitě 35-55 dB
12. Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu

horní nástupiště : neomezená.

Přístup po šikmé rampě dlouhé asi 2,5 m, šíře 1600 mm, překonávající výškový rozdíl cca 0,25 m.

dolní nástupiště: neomezená.

Přístup po šikmé rampě dlouhé asi 14 m, šíře 1700 mm se zalomením do pravého úhlu, překonávající výškový rozdíl cca 1 m.

13. Kamerový dohled ne

Vybrané technické údaje výtahu
1. Druh výtahu samoobslužný, pro přepravu osob
2. Nosnost (kg) 630
3. Dopravní výška (m) 4,63
4. Dopravní rychlost (m/s) 0,45
5. Šíře a provedení vstupních dveří výtahu 800 mm, samočinně vodorovně posuvné
6. Velikost a provedení kabiny výtahu

šířka 1100 mm, hloubka 1400 mm,

kabina je průchozí

7. Podlaží (úroveň), které výtah spojuje úroveň vestibulu s úrovní nástupiště metra
8. Počet stanic 2
9. Způsob komunikace z kabiny výtahu v případech nouze Po stisknutí tlačítka je aktivováno oboustranné dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy.
10. Ovládače na nástupištích a v kabině výtahu pouze v kabině jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.
11. Hlášení dojetí výtahu do stanic akustickým signálem o intenzitě 35-55 dB
12. Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu horní nástupiště : neomezená
dolní nástupiště: neomezená
13. Kamerový dohled ne

Základní údaje o stanici

  • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště bez sloupů.
  • V prostorách nástupiště nejsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici jsou vodící linie.
  • Z nástupiště jsou výstupy na obou koncích.
  • Na nástupišti je akustický majáček a oznámení směru eskalátoru.
  • Tato stanice není přestupní.
  • Do vestibulu se lze dostat přes na jedné straně eskalátory a na druhé pěší schody. Vestibul stanice je pod úrovní ulice.
  • Tato stanice má výtah.
  • V této stanici není středisko dopravních informací a je bankomat.
  • Vestibul stanice je průchozí mezi oběma směry (propojené galerií).