Dejvická

Přehled aktuálního stavu bezbariérových zařízení

Pro bezbariérovou přepravu imobilních osob, cestujících s kočárky a osob se sníženou pohyblivostí lze použít výtah pro přepravu osob a nákladu , jehož vstup je umístěn v blízkosti křižovatky ulic Evropská a Banskobystrická , nebo osobní výtah , jehož vstup je umístěn v blízkosti zastávky autobusů MHD na Evropské ulici ve směru z centra. Tyto výtahy spojují uliční úroveň s úrovní vestibulu . 
Další výtah, umístěný ve vestibulu Vítězné náměstí v blízkosti pevného schodiště , umožňuje přepravu mezi úrovní vestibulu a úrovní nástupiště metra.

Plánek stanice metra Dejvická

 

Vybrané technické údaje jednotlivých výtahů jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Výtahy jsou na obou vstupech označeny piktogramy a přístup k výtahům v prostorách podchodu, vestibulů a na nástupišti metra je znázorněn na informačních panelech.

Výtah v blízkosti křižovatky ulic Evropská a Banskobystrická do vestibulu stanice (OsV 055)

Vybrané technické údaje výtahu
1. Druh výtahu samoobslužný, pro přepravu osob a nákladu
2. Nosnost (kg) 2000
3. Dopravní výška (m) 5,5
4. Dopravní rychlost (m/s) 0,26
5. Šíře a provedení vstupních dveří výtahu 1700 mm, samočinně vodorovně posuvné
6. Velikost a provedení kabiny výtahu

šířka 1700 mm, hloubka 2400 mm,

kabina není průchozí.

7. Podlaží (úroveň), které výtah spojuje uliční úroveň s úrovní vestibulu Šolínova
8. Počet stanic 2
9. Způsob komunikace z kabiny výtahu v případech nouze Po stisknutí tlačítka je aktivováno oboustranné dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy.
10. Ovládače na nástupištích a v kabině výtahu nejsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.
11. Hlášení dojetí výtahu do stanic akustickým signálem o intenzitě 35-55 dB
12. Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu horní nástupiště : neomezená
dolní nástupiště: neomezená. Přístup po šikmé rampě dlouhé asi 2 m, šíře 1300 mm, překonávající výškový rozdíl cca 0,2 m.
13. Kamerový dohled ne

Výtah v blízkosti zastávky autobusů MHD na Evropské ulici ve směru z centra (OsV 053)

Vybrané technické údaje výtahu
1. Druh výtahu samoobslužný, pro přepravu osob
2. Nosnost (kg) 630
3. Dopravní výška (m) 4,71
4. Dopravní rychlost (m/s) 0,45
5. Šíře a provedení vstupních dveří výtahu 800 mm, samočinně vodorovně posuvné
6. Velikost a provedení kabiny výtahu

šířka 1100 mm, hloubka 1400 mm,

kabina není průchozí

7. Podlaží (úroveň), které výtah spojuje uliční úroveň s úrovní vestibulu Šolínova
8. Počet stanic 2
9. Způsob komunikace z kabiny výtahu v případech nouze Po stisknutí tlačítka je aktivováno oboustranné dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy.
10. Ovládače na nástupištích a v kabině výtahu pouze v kabině jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.
11. Hlášení dojetí výtahu do stanic akustickým signálem o intenzitě 35-55 dB
12. Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu

horní nástupiště : neomezená.

Přístup po šikmé rampě dlouhé asi 2,5 m, šíře 1600 mm, překonávající výškový rozdíl cca 0,25 m.

dolní nástupiště: neomezená.

Přístup po šikmé rampě dlouhé asi 14 m, šíře 1700 mm se zalomením do pravého úhlu, překonávající výškový rozdíl cca 1 m.

13. Kamerový dohled ne

Výtah z vestibulu stanice na nástupiště (OsV 052 )

Vybrané technické údaje výtahu
1. Druh výtahu samoobslužný, pro přepravu osob
2. Nosnost (kg) 630
3. Dopravní výška (m) 4,63
4. Dopravní rychlost (m/s) 0,45
5. Šíře a provedení vstupních dveří výtahu 800 mm, samočinně vodorovně posuvné
6. Velikost a provedení kabiny výtahu

šířka 1100 mm, hloubka 1400 mm,

kabina je průchozí

7. Podlaží (úroveň), které výtah spojuje úroveň vestibulu s úrovní nástupiště metra
8. Počet stanic 2
9. Způsob komunikace z kabiny výtahu v případech nouze Po stisknutí tlačítka je aktivováno oboustranné dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy.
10. Ovládače na nástupištích a v kabině výtahu pouze v kabině jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.
11. Hlášení dojetí výtahu do stanic akustickým signálem o intenzitě 35-55 dB
12. Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu horní nástupiště : neomezená
dolní nástupiště: neomezená
13. Kamerový dohled ne

Základní údaje o stanici

  • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště bez sloupů.
  • V prostorách nástupiště nejsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici jsou vodící linie.
  • Z nástupiště jsou výstupy na obou koncích.
  • Na nástupišti je akustický majáček a oznámení směru eskalátoru.
  • Tato stanice není přestupní.
  • Do vestibulu se lze dostat přes na jedné straně eskalátory a na druhé pěší schody. Vestibul stanice je pod úrovní ulice.
  • Tato stanice má výtah.
  • V této stanici není středisko dopravních informací a je bankomat.
  • Vestibul stanice je průchozí mezi oběma směry (propojené galerií).
Otevřít popup