Skalka

Přehled aktuálního stavu bezbariérových zařízení

Pro bezbariérovou přepravu imobilních osob, cestujících s kočárky a osob se sníženou pohyblivostí lze použít výtah pro přepravu osob a nákladu , jehož vstup je umístěn v samostatném objektu v blízkosti stanice autobusů. V úrovni nástupiště je výtah zaústěn do veřejné chodby za nástupištěm, přístupová cesta je po nástupišti u 2. koleje (ve směru stanice Dejvická).

Plánek stanice Skalka

 

Na nástupištích (v obou směrech) je instalována nástupní rampa, která minimalizuje rozdíl mezi výškou nástupiště a podlahou vozidla, cestující se tak snadno dostanou do prvního vagónu metra.

Vybrané technické údaje výtahu jsou uvedeny v následující tabulce.

Výtah je na obou vstupech označen piktogramy a přístup k výtahu na nástupišti metra je znázorněn na informačních panelech.

Výtah z nástupiště do samostatného objektu ze směru od stanice autobusů (OsV 165)

Vybrané technické údaje výtahu
1. Druh výtahu samoobslužný, pro přepravu osob a nákladu
2. Nosnost (kg) 2000
3. Dopravní výška (m) 15,3
4. Dopravní rychlost (m/s) 0,25
5. Šíře a provedení vstupních dveří výtahu 1500 mm, samočinně vodorovně posuvné
6. Velikost a provedení kabiny výtahu

šířka 1500 mm, hloubka 2450 mm,

kabina není průchozí.

7. Podlaží (úroveň), které výtah spojuje uliční úroveň s úrovní nástupiště
8. Počet stanic 4 - Pro přepravu cestující veřejnosti jsou určeny nástupy v uliční úrovni a v úrovni nástupiště.
9. Způsob komunikace z kabiny výtahu v případech nouze po stisknutí tlačítka je aktivováno oboustranné dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy.
10. Ovládače na nástupištích a v kabině výtahu jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.
11. Hlášení dojetí výtahu do stanic akustickým signálem o intenzitě 35-55 dB
12. Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu horní nástupiště : Přístup do samostatného objektu zalomenou chodbou. Nástupiště neomezené.
dolní nástupiště: Přístup z nástupiště tratě A ve směru Dejvická zalomenou chodbou. Nástupiště neomezené.
13. Kamerový dohled je na nástupištích i v kabině.

Základní údaje o stanici

  • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště se sloupy.
  • V prostorách nástupiště nejsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici jsou vodící linie.
  • Z nástupiště jsou výstupy uprostřed.
  • Na nástupišti je akustický majáček
  • Tato stanice není přestupní.
  • Do vestibulu se lze dostat přes pěší schody s mezichodbou a následnými eskalátory. Vestibul stanice je pod úrovní ulice.
  • Tato stanice má výtah.
  • V této stanici není středisko dopravních informací a je bankomat.
Otevřít popup