Nádraží Veleslavín

Přehled aktuálního stavu bezbariérových zařízení

Pro bezbariérový přístup imobilních osob, cestujících s kočárky a osob s omezenou schopností pohybu lze použít osobní výtah ev. č. 471. V uliční úrovni je horní nástupiště výtahu vyústěno na chodníku v blízkosti ulice Evropské,  dolní v úrovni nástupiště metra.

Plánek stanice metra Nádraží Veleslavín

 

Na nástupištích (v obou směrech) je instalována nástupní rampa, která minimalizuje rozdíl mezi výškou nástupiště a podlahou vozidla, cestující se tak snadno dostanou do prvního vagónu metra.

Vybrané technické údaje výtahu jsou uvedeny v následující tabulce.

Výtah je na vstupech označen piktogramy a přístup k výtahu v uliční úrovni a na nástupišti metra je znázorněn na informačních panelech.

Výtah z nástupiště na úroveň vestibulu a uliční úroveň (OsV 471)

Vybrané technické údaje výtahu č. 471
1. Druh výtahu samoobslužný, pro přepravu osob
2. Nosnost (kg) 1600
3. Dopravní výška (m) 23,54
4. Dopravní rychlost (m/s) 1
5. Šíře a provedení vstupních dveří výtahu 1200 mm, samočinně vodorovně posuvné
6. Velikost a provedení klece výtahu šířka 1400 mm, hloubka 2400 mm, klec je průchozí
7. Podlaží (úroveň), které výtah spojuje uliční úroveň s úrovní vestibulu a s úrovní nástupiště
8. Počet stanic 7
9. Způsob komunikace z klece výtahu v případech nouze Po stisknutí tlačítka je aktivováno oboustranné dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy.
10. Ovládače na nástupištích a v kleci výtahu Jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.
11. Hlášení dojetí výtahu do stanic Hlasové zařízení informuje o výškové úrovni na kterou výtah dojel.
12. Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu horní nástupiště : neomezená
dolní nástupiště: neomezená
13. Kamerový dohled Je na nástupištích i v klecích výtahu.

Základní údaje o stanici

  • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště se sloupy.
  • V prostorách nástupiště jsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici jsou vodící linie.
  • Na nástupišti je akustický majáček a oznámení směru eskalátoru.
  • Tato stanice není přestupní.
  • Do vestibulu se lze dostat přes schody s výtahem.
  • Vestibul stanice je pod úrovní ulice.
  • Tato stanice má výtah.
  • V této stanici je středisko dopravních informací.
Otevřít popup