Nádraží Veleslavín

Přehled aktuálního stavu bezbariérových zařízení

Pro bezbariérový přístup imobilních osob, cestujících s kočárky a osob s omezenou schopností pohybu lze použít osobní výtah ev. č. 471. V uliční úrovni je horní nástupiště výtahu vyústěno na chodníku v blízkosti ulice Evropské,  dolní v úrovni nástupiště metra.

Plánek stanice metra Nádraží Veleslavín

 

Na nástupištích (v obou směrech) je instalována nástupní rampa, která minimalizuje rozdíl mezi výškou nástupiště a podlahou vozidla, cestující se tak snadno dostanou do prvního vagónu metra.

Vybrané technické údaje výtahu jsou uvedeny v následující tabulce.

Výtah je na vstupech označen piktogramy a přístup k výtahu v uliční úrovni a na nástupišti metra je znázorněn na informačních panelech.

Vybrané technické údaje výtahu č. 471
1. Druh výtahu samoobslužný, pro přepravu osob
2. Nosnost (kg) 1600
3. Dopravní výška (m) 23,54
4. Dopravní rychlost (m/s) 1
5. Šíře a provedení vstupních dveří výtahu 1200 mm, samočinně vodorovně posuvné
6. Velikost a provedení klece výtahu šířka 1400 mm, hloubka 2400 mm, klec je průchozí
7. Podlaží (úroveň), které výtah spojuje uliční úroveň s úrovní vestibulu a s úrovní nástupiště
8. Počet stanic 7
9. Způsob komunikace z klece výtahu v případech nouze Po stisknutí tlačítka je aktivováno oboustranné dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy.
10. Ovládače na nástupištích a v kleci výtahu Jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.
11. Hlášení dojetí výtahu do stanic Hlasové zařízení informuje o výškové úrovni na kterou výtah dojel.
12. Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu horní nástupiště : neomezená
dolní nástupiště: neomezená
13. Kamerový dohled Je na nástupištích i v klecích výtahu.

Základní údaje o stanici

  • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště se sloupy.
  • V prostorách nástupiště jsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici jsou vodící linie.
  • Na nástupišti je akustický majáček a oznámení směru eskalátoru.
  • Tato stanice není přestupní.
  • Do vestibulu se lze dostat přes schody s výtahem.
  • Vestibul stanice je pod úrovní ulice.
  • Tato stanice má výtah.
  • V této stanici je středisko dopravních informací.