Bořislavka

Přehled aktuálního stavu bezbariérových zařízení

Pro bezbariérový přístup imobilních osob, cestujících s kočárky a osob s omezenou schopností pohybu na nástupiště metra lze použít dva osobní výtahy ev. č. 458 a 459 v návaznosti na dva osobní výtahy ev. č. 456 a 457. V uliční úrovni jsou horní nástupiště výtahů ev. č. 458 a 459 vyústěna v kioscích na chodnících v ulici Evropské, dolní nástupiště jsou vyústěna do úrovně vestibulu. Horní nástupiště výtahů ev. č. 456 a 457 jsou v úrovni vestibulu, dolní v úrovni nástupiště metra. Osobní výtah ev. č. 460 plní především funkci bezbariérového přístupu do podchodu pod ulicí Evropskou. Podchod vyúsťuje šikmým nájezdem směrem k ulici Kladenské. Dále výtah umožňuje přístup pouze do vestibulu metra bez možnosti bezbariérového přístupu na nástupiště metra. Horní nástupiště výtahu č. 460 je umístěno na severním chodníku v ulici Evropské před budovou Uniqua, dolní nástupiště je umístěno v podchodu na úrovni vestibulu.

 

Plánek stanice metra Bořislavka

 

Na nástupištích (v obou směrech) je instalována nástupní rampa, která minimalizuje rozdíl mezi výškou nástupiště a podlahou vozidla, cestující se tak snadno dostanou do prvního vagónu metra.

Vybrané technické údaje jednotlivých výtahů jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Výtahy jsou na obou vstupech označeny piktogramy a přístup k výtahům v uliční úrovni a na nástupišti metra je znázorněn na informačních panelech.

Výtah z vestibulu na uliční úroveň (OsV 458)

Vybrané technické údaje výtahu č. 458
1. Druh výtahu samoobslužný, pro přepravu osob
2. Nosnost (kg) 1025
3. Dopravní výška (m) 5,7
4. Dopravní rychlost (m/s) 1
5. Šíře a provedení vstupních dveří výtahu 900 mm, samočinně vodorovně posuvné
6. Velikost a provedení klece výtahu šířka 1100 mm, hloubka 2100 mm
7. Podlaží (úroveň), které výtah spojuje uliční úroveň s úrovní vestibulu
8. Počet stanic 2
9. Způsob komunikace z klece výtahu v případech nouze Po stisknutí tlačítka je aktivováno oboustranné dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy.
10. Ovládače na nástupištích a v kleci výtahu Jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.
11. Hlášení dojetí výtahu do stanic Hlasové zařízení informuje o výškové úrovni na kterou výtah dojel.
12. Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu horní nástupiště : neomezená
dolní nástupiště: neomezená
13. Kamerový dohled Je na nástupištích i v klecích výtahů.

Výtah z vestibulu na uliční úroveň (OsV 459)

Vybrané technické údaje výtahu č. 459
1. Druh výtahu samoobslužný, pro přepravu osob
2. Nosnost (kg) 1025
3. Dopravní výška (m) 6,27
4. Dopravní rychlost (m/s) 1
5. Šíře a provedení vstupních dveří výtahu 900 mm, samočinně vodorovně posuvné
6. Velikost a provedení klece výtahu šířka 1100 mm, hloubka 2100 mm
7. Podlaží (úroveň), které výtah spojuje uliční úroveň s úrovní vestibulu
8. Počet stanic 2
9. Způsob komunikace z klece výtahu v případech nouze Po stisknutí tlačítka je aktivováno oboustranné dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy.
10. Ovládače na nástupištích a v kleci výtahu Jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.
11. Hlášení dojetí výtahu do stanic Hlasové zařízení informuje o výškové úrovni na kterou výtah dojel.
12. Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu horní nástupiště : neomezená
dolní nástupiště: neomezená
13. Kamerový dohled Je na nástupištích i v klecích výtahů.

Výtah z vestibulu na uliční úroveň (OsV 460)

Vybrané technické údaje výtahu č. 460
1. Druh výtahu samoobslužný, pro přepravu osob
2. Nosnost (kg) 1025
3. Dopravní výška (m) 5,9
4. Dopravní rychlost (m/s) 1
5. Šíře a provedení vstupních dveří výtahu 900 mm, samočinně vodorovně posuvné
6. Velikost a provedení klece výtahu šířka 1100 mm, hloubka 2100 mm
7. Podlaží (úroveň), které výtah spojuje uliční úroveň s úrovní vestibulu
8. Počet stanic 2
9. Způsob komunikace z klece výtahu v případech nouze Po stisknutí tlačítka je aktivováno oboustranné dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy.
10. Ovládače na nástupištích a v kleci výtahu Jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.
11. Hlášení dojetí výtahu do stanic Hlasové zařízení informuje o výškové úrovni na kterou výtah dojel.
12. Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu horní nástupiště : neomezená  
dolní nástupiště: neomezená  
13. Kamerový dohled Je na nástupištích i v klecích výtahů.

Výtahy z nástupiště na úroveň vestibulu (OsV 456 a OsV 457)

Vybrané technické údaje výtahu č. 456
1. Druh výtahu samoobslužný, pro přepravu osob
2. Nosnost (kg) 1600
3. Dopravní výška (m) 27,18
4. Dopravní rychlost (m/s) 1
5. Šíře a provedení vstupních dveří výtahu 1200 mm, samočinně vodorovně posuvné
6. Velikost a provedení klece výtahu šířka 1400 mm, hloubka 2400 mm, klec je průchozí
7. Podlaží (úroveň), které výtah spojuje úroveň vestibulu s úrovní nástupiště
8. Počet stanic 6
9. Způsob komunikace z klece výtahu v případech nouze Po stisknutí tlačítka je aktivováno oboustranné dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy.
10. Ovládače na nástupištích a v kleci výtahu Jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.
11. Hlášení dojetí výtahu do stanic Hlasové zařízení informuje o výškové úrovni na kterou výtah dojel.
12. Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu horní nástupiště : neomezená
dolní nástupiště: neomezená
13. Kamerový dohled Je na nástupištích i v klecích výtahů.

 

Vybrané technické údaje výtahu č. 457
1. Druh výtahu samoobslužný, pro přepravu osob
2. Nosnost (kg) 1600
3. Dopravní výška (m) 24,27
4. Dopravní rychlost (m/s) 1
5. Šíře a provedení vstupních dveří výtahu 1200 mm, samočinně vodorovně posuvné
6. Velikost a provedení klece výtahu šířka 1400 mm, hloubka 2400 mm, klec je průchozí
7. Podlaží (úroveň), které výtah spojuje úroveň vestibulu s úrovní nástupiště
8. Počet stanic 5
9. Způsob komunikace z klece výtahu v případech nouze Po stisknutí tlačítka je aktivováno oboustranné dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy.
10. Ovládače na nástupištích a v kleci výtahu Jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.
11. Hlášení dojetí výtahu do stanic Hlasové zařízení informuje o výškové úrovni na kterou výtah dojel.
12. Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu horní nástupiště : neomezená
dolní nástupiště: neomezená
13. Kamerový dohled Je na nástupištích i v klecích výtahů.

Základní údaje o stanici

  • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště bez sloupů.
  • V prostorách nástupiště jsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici jsou vodící linie.
  • Z nástupiště jsou výstupy na obou koncích.
  • Na nástupišti je akustický majáček a oznámení směru eskalátoru.
  • Tato stanice není přestupní.
  • Do vestibulu se lze dostat přes schody s výtahem.
  • Vestibul stanice je pod úrovní ulice.
  • Tato stanice má výtah.
  • V této stanici není středisko dopravních informací.
Otevřít popup