Petřiny

Přehled aktuálního stavu bezbariérových zařízení

Pro bezbariérový přístup imobilních osob, cestujících s kočárky a osob s omezenou schopností pohybu lze použít osobní výtah č. 475 v návaznosti na dvojici osobních výtahů č. 476 a č. 477. V uliční úrovni je horní nástupiště výtahu č. 475 vyústěno v kiosku na chodníku v ulici Brunclíkova,  dolní nástupiště je vyústěno do úrovně pod vestibulem. Horní nástupiště výtahů ev. č. 476 a 477 je v úrovni pod vestibulem, dolní v úrovni nástupiště metra.

Plánek stanice metra Petřiny

 

Na nástupištích (v obou směrech) je instalována nástupní rampa, která minimalizuje rozdíl mezi výškou nástupiště a podlahou vozidla, cestující se tak snadno dostanou do prvního vagónu metra.

Vybrané technické údaje jednotlivých výtahů jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Výtahy jsou na obou vstupech označeny piktogramy a přístup k výtahům v uliční úrovni a na nástupišti metra je znázorněn na informačních panelech.

Výtah z úrovně pod vestibulem na uliční úroveň (OsV 475)

Vybrané technické údaje výtahu č. 475
1. Druh výtahu samoobslužný, pro přepravu osob
2. Nosnost (kg) 1600
3. Dopravní výška (m) 4,72
4. Dopravní rychlost (m/s) 1
5. Šíře a provedení vstupních dveří výtahu 1200 mm, samočinně vodorovně posuvné
6. Velikost a provedení klece výtahu šířka 1600 mm, hloubka 2000 mm
7. Podlaží (úroveň), které výtah spojuje uliční úroveň s úrovní pod vestibulem
8. Počet stanic 2
9. Způsob komunikace z klece výtahu v případech nouze Po stisknutí tlačítka je aktivováno oboustranné dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy.
10. Ovládače na nástupištích a v kleci výtahu Jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.
11. Hlášení dojetí výtahu do stanic Hlasové zařízení informuje o výškové úrovni na kterou výtah dojel.
12. Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu horní nástupiště : neomezená
dolní nástupiště: neomezená
13. Kamerový dohled Je na nástupištích i v klecích výtahů.

Výtahy z nástupiště na úroveň pod vestibulem (OsV 476 a 477)

Vybrané technické údaje výtahu č. 476
1. Druh výtahu samoobslužný, pro přepravu osob
2. Nosnost (kg) 1600
3. Dopravní výška (m) 32,59
4. Dopravní rychlost (m/s) 1
5. Šíře a provedení vstupních dveří výtahu 1200 mm, samočinně vodorovně posuvné
6. Velikost a provedení klece výtahu šířka 1600 mm, hloubka 2000 mm
7. Podlaží (úroveň), které výtah spojuje úroveň pod vestibulem s úrovní nástupiště
8. Počet stanic 3
9. Způsob komunikace z klece výtahu v případech nouze Po stisknutí tlačítka je aktivováno oboustranné dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy.
10. Ovládače na nástupištích a v kleci výtahu Jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.
11. Hlášení dojetí výtahu do stanic Hlasové zařízení informuje o výškové úrovni na kterou výtah dojel.
12. Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu horní nástupiště : neomezená
dolní nástupiště: neomezená
13. Kamerový dohled Je na nástupištích i v klecích výtahů.

 

Vybrané technické údaje výtahu č. 477
1. Druh výtahu samoobslužný, pro přepravu osob
2. Nosnost (kg) 1600
3. Dopravní výška (m) 36,09
4. Dopravní rychlost (m/s) 1
5. Šíře a provedení vstupních dveří výtahu 1200 mm, samočinně vodorovně posuvné
6. Velikost a provedení klece výtahu šířka 1600 mm, hloubka 2000 mm
7. Podlaží (úroveň), které výtah spojuje úroveň pod vestibulem s úrovní nástupiště
8. Počet stanic 4
9. Způsob komunikace z klece výtahu v případech nouze Po stisknutí tlačítka je aktivováno oboustranné dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy.
10. Ovládače na nástupištích a v kleci výtahu Jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.
11. Hlášení dojetí výtahu do stanic Hlasové zařízení informuje o výškové úrovni na kterou výtah dojel.
12. Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu horní nástupiště : neomezená  
dolní nástupiště: neomezená  
13. Kamerový dohled Je na nástupištích i v klecích výtahů.

Základní údaje o stanici

  • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště bez sloupů.
  • V prostorách nástupiště jsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici jsou vodící linie.
  • Z nástupiště jsou výstupy na obou koncích.
  • Na nástupišti je akustický majáček a oznámení směru eskalátoru.
  • Tato stanice není přestupní.
  • Do vestibulu se lze dostat přes schody s výtahem.
  • Vestibul stanice je v úrovni ulice.
  • Tato stanice má výtah.
  • V této stanici není středisko dopravních informací.
Otevřít popup