Nemocnice Motol

Přehled aktuálního stavu bezbariérových zařízení

Pro bezbariérový přístup imobilních osob, cestujících s kočárky a osob s omezenou schopností pohybu z bočního nástupiště do vestibulu ve směru z centra lze použít osobní výtah č. 486,  z vestibulu na boční nástupiště ve směru do centra lze použít osobní výtah č. 487. Vestibul a nástupiště metra směrem do centra mají přístupy bezbariérové.

 

Plánek stanice metra Nemocnice Motol

 

Na nástupištích (v obou směrech) je instalována nástupní rampa, která minimalizuje rozdíl mezi výškou nástupiště a podlahou vozidla, cestující se tak snadno dostanou do prvního vagónu metra.

Vybrané technické údaje jednotlivých výtahů jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Výtahy jsou na vstupech označeny piktogramy a přístup k výtahům v úrovni vestibulu a na nástupištích metra je znázorněn na informačních panelech.

Výtahy z úrovně vestibulu na uliční úroveň (OsV 486 a 487)

Vybrané technické údaje výtahů č. 486 a 487 (shodné pro oba výtahy)
1. Druh výtahu samoobslužný, pro přepravu osob
2. Nosnost (kg) 1025
3. Dopravní výška (m) 6,105
4. Dopravní rychlost (m/s) 1
5. Šíře a provedení vstupních dveří výtahu 900 mm, samočinně vodorovně posuvné
6. Velikost a provedení klece výtahu šířka 1100 mm, hloubka 2100 mm, klec je průchozí
7. Podlaží (úroveň), které výtah spojuje úroveň vestibulu s úrovní nástupiště
8. Počet stanic 2
9. Způsob komunikace z klece výtahu v případech nouze Po stisknutí tlačítka je aktivováno oboustranné dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy.
10. Ovládače na nástupištích a v kleci výtahu Jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.
11. Hlášení dojetí výtahu do stanic Hlasové zařízení informuje o výškové úrovni na kterou výtah dojel.
12. Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu horní nástupiště : neomezená
dolní nástupiště: neomezená
13. Kamerový dohled Je na nástupištích i v klecích výtahů.

Základní údaje o stanici

  • Nástupiště má koleje uprostřed a je to nástupiště bez sloupů.
  • V prostorách nástupiště jsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a u vstupů na nástupiště jsou vodící linie.
  • Z nástupiště je výstup pouze ve směru jízdy vlaku; vstupy na odjezdové nástupiště jsou z vestibulu i přímo z Kukulovy ulice.
  • Na nástupišti je akustický majáček a oznámení směru eskalátoru.
  • Tato stanice není přestupní.
  • Do vestibulu se lze dostat přes schody s výtahem.
  • Vestibul stanice je pod úrovní ulice i kolejiště.
  • Tato stanice má výtah.
  • V této stanici není středisko dopravních informací.
Otevřít popup