Energetické úspory vybraných budov DPP

V rámci výzvy č. 12/2021: Energetické úspory ve veřejných budovách vyhlášené Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky z Národního programu životní prostředí, předložil Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, žádost o podporu na projekt Energetické úspory vybraných budov DPP, registrační číslo projektu 5211200066.

Projekt řeší velkou energetickou náročnost vybraných budov DPP.

V objektech depo Kačerov je navržena realizace následujících opatření: zateplení obvodového zdiva budov A, E, F, G, J, K; výměna oken a zateplení střechy objektu; vybudování nového plynového zdroje tepla; instalace FVE; instalace KGJ; instalace LED svítidel do vnitřních prostorů; instalace LED svítidel pro venkovní osvětlení areálu, modernizace výměníkových stanic, využití odpadního tepla z chlazení budovy A.

V rámci vozovny Pankrác jsou navrhována následující opatření: zateplení objektu dílen, učeb a haly vozovny; výměna stávajících jednotek, rekuperace tepla, výměna zářičů v lodích 4, 5 a 6, instalace FVE, instalace vzduchových clon na vrata haly vozovny, instalace LED svítidel do vnitřních prostor a pro venkovní osvětlení areálu, instalace lokálních rekuperačních jednotek, instalace FVE.

Pro vozovnu Střešovice je navrhováno: zateplení vrat vozovny, výměna stávajících plynových kotlů za kotle kondenzační, výměna stávajících plynových zářičů za nové, Instalace oběhových čerpadel s FM, systém MaR, instalace LED svítidel do vnitřních prostor a pro venkovní osvětlení areálu, instalace FVE.

V budově Centrálního dispečinku budou realizována následující opatření: Modernizace osvětlení v kancelářích za dynamické osvětlení, Instalace TČ pro chlazení s využitím odpadního tepla, Výměna chladicího stroje TRANE za účinnější,, Rekuperace odpadního tepla VZT pomocí, Rekonstrukce VZT jednotek, Repase stávajících transparentních výplní.

Cílem projektu je realizace energeticky úsporných opatření na budovách Dopravního podniku hl. m. Prahy. Opatření budou realizována na 4 areálech DPP, konkrétně: depo Kačerov, vozovna Pankrác, vozovna Střešovice a Centrální dispečink. Jsou navrhována celková úsporná opatření s cílem snížit energetickou náročnost vybraných budov. Realizace opatření bude provedena metodou EPC. Projekt má pozitivní vliv na životní prostředí, díky realizaci projektu dojde ke snížení emisí skleníkových plynů.

Celkové výdaje projektu dle žádosti o dotaci dosahují částky cca 713,60 mil. Kč bez DPH, z toho způsobilé výdaje činí 661,12 mil. Kč bez DPH, předpokládaná dotace SFŽP 396,67 mil. Kč bez DPH a nezpůsobilé výdaje 52,48 mil. Kč bez DPH.

Realizace projektu je naplánována na období 01. 02. 2022 – 01. 12. 2024.

Otevřít popup