Vývoj systémů kvality v Dopravním podniku

 

rok události
1994 počátek implementace prvního systému řízení kvality v Opravně tramvají;
1995 zahájení členství  Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti v České společnosti pro jakost;
1997 založení Programu kvality služby jako nástroje pro měření úrovně poskytovaných služeb v rámci veřejné přepravy osob;
1998 získání prvního certifikátu na systém řízení kvality dle normy ISO 9002 pro Opravnu tramvají. Jedná se nejen o první certifikát našeho dopravního podniku, ale o první certifikát udělený v městské hromadné dopravě na území České republiky;
1999 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost se stává členem Klubu kvality služby ustanoveného v Paříži pod názvem CYQUAL společně s dopravními podniky RATP Paříž, STIB Brusel, TPG Ženeva a Metro Madrid;
Ústřední dílny autobusů získaly certifikát na systém řízení kvality dle normy ISO 9002;
2002 získání certifikátu dle normy ISO 9001 na činnosti v oblasti nákupu, skladování a vydávání náhradních dílů, produktů a oděvů v rámci jednotky Zásobování;
2006 Stanice technické kontroly č. 31.03 získala certifikát dle normy ISO 9001, který povinně vyžaduje zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů;
proběhla certifikace první linky metra (linky C) dle požadavků ISO 9001 na hlavní realizační proces „Veřejná přeprava osob“ v rámci jednotky Provoz Metro;
2007 rozšíření certifikátu dle normy ISO 9001 o linku metra A na hlavní realizační proces „Veřejná přeprava osob“ v rámci jednotky Provoz Metro;
získání prvního certifikátu dle normy EN 13816 v České republice pro všechny tři linky metra (A, B a C) na hlavní realizační proces „Veřejná přeprava osob“ v rámci jednotky Provoz Metro;
2008 získáním certifikátu pro linku metra B dle normy ISO 9001 na hlavní realizační proces „Veřejná přeprava osob“ v rámci jednotky Provoz Metro došlo k završení certifikace všech tří linek metra;
2009 udělení akreditovaného certifikátu dle normy EN 13816 německým akreditačním orgánem na „Veřejnou přepravu osob“ v rámci jednotky Provoz Metro;
přechod systémů QMS na požadavky revidované normy ISO 9001:2008;
ukončení kolektivního členství (mimo individuálního) v České společnosti pro jakost;
2011 změna certifikační společnosti ve třech certifikovaných útvarech DPP: v provozovně Ústřední dílny BUS, jednotce Zásobování a středisku Stanice technické kontroly, které jsou společně s jednotkou Provoz Metro držiteli certifikátů dle ISO 9001:2008;
měření dvou nových standardů kvality v oblasti bezpečnosti a dopadu na životní prostředí;
2012 změna certifikační společnosti v rámci provozovny Opravna tramvají, která je držitelem certifikátu dle ISO 9001:2008;
2013 rozšíření systému řízení kvality na proces veřejná přeprava osob jako celek (rozšíření o autobusy, tramvaje a lanovou dráhu, a dále na všechny nezbytné procesy úseku dopravního, např. plánování a organizování dopravy, dispečerské řízení provozu, tvorbu jízdních řádů, informování veřejnosti a Muzeum MHD);
2014 rozšíření certifikovaných činností dle norem ISO 9001 a EN 13816 o veřejnou přepravu osob tramvajemi, autobusy a lanovou dráhou a dále o provozování podnikového Muzea MHD (dle ISO 9001), čímž naše společnost potvrdila poskytování klíčové služby – veřejné přepravy osob – dle jednotných mezinárodních, resp. evropských pravidel.
2017 rozšíření certifikovaných činností dle normy ISO 9001 o Zajišťování provozuschopnosti dopravních zařízení metra a recertifikace všech stávajících činností dle nových požadavků ISO 9001:2015 a dle požadavků EN 13816 v případě veřejné přepravy osob metrem, tramvajemi, autobusy a lanovou dráhou.
2019 obdržení ocenění „Ambasador kvality“ v listopadu 2019 od České společnosti pro jakost; v kategorii veřejný sektor obsadil DPP 3. místo; 
2020 certifikace DPP jako celku s výjimkou některých částí úseků technických, které se do QMS již zapojily, ale jejich certifikace je v plánu v následujících letech. Nový předmět certifikace: „Provozování veřejné pravidelné a nepravidelné hromadné přepravy osob metrem, tramvajemi, trolejbusy, autobusy a lanovou dráhou a výstavba a údržba potřebné infrastruktury pro provoz. Provozování historických vozidel a Muzea MHD. Provozování autoškoly v rozsahu skupin vozidel B, C, D a školicího střediska v rozsahu provozování C, D.“

Strategickým záměrem je zavedení systému řízení v oblasti kvality v celém podniku s ohledem na bezpečnost a uplatňování šetrného přístupu k životnímu prostředí.

Otevřít popup