Program kvality služby

Na základě trendu podporovaného Mezinárodním svazem veřejné dopravy (UITP) a praktických zkušeností partnerského pařížského dopravního podniku jsme v roce 1997 založili Program kvality služby.

Program vychází z požadavků normy ČSN EN 13816, popisující hlavní provozovanou činnost „Veřejná přeprava osob“.

Vaše potřeby a očekávání realizujeme pomocí následujících kritérií – standardů kvality.

Standardy kvality:

 • Přesnost provozu
  • vyplývá z požadavku cestujících na přesnost a spolehlivost dopravy a vychází z dodržování jízdních řádů.
 • Informování veřejnosti
  • vychází z nároků a potřeb cestujících na informace, zahrnuje kompletní a komplexní poskytování aktuálních a srozumitelných informací.
 • Přijetí cestujících
  • zahrnuje požadavek veřejnosti na profesionální úroveň našich zaměstnanců při jednání s cestujícími.
 • Stejnokroj
  • vyžaduje sledování vzhledu stejnokrojových součástí za účelem označení a určení zaměstnanců DPP, kteří jsou povinni stejnokroj užívat.
 • Funkčnost jízdenkových automatů na zastávkách povrchové dopravy
  • zohledňuje požadavek na širší možnosti nákupu jízdenky, zahrnuje nejen celkovou funkčnost a spolehlivost výdejního zařízení, ale i úplnost informačních prvků na automatech.
 • Dostupnost a komfort bezbariérových zařízení v metru
  • vychází z nutnosti přiblížení veřejné dopravy především cestujícím se sníženou schopností pohybu a orientace. Sleduje provozuschopnost osobních výtahů a plošin ve stanicích metra a také komfort při jejich používání.
 • Plnění grafikonu dopravy
  • vychází z požadavků na spolehlivost a sleduje dodržování plnění objemu plánovaných kilometrů v provozu metra, tramvají a autobusů.
 • Dostupnost přepravy ve stanicích metra
  • vychází z požadavku umožnit přepravu cestujících v metru v rámci provozního dne.
 • Čistota a vzhled vozidel
  • sleduje čistotu interiéru a exteriéru vozidel bezprostředně po provedení úklidu a v běžném provozu.
 • Bezpečnost provozu
  • sleduje vývoj počtu mimořádných událost, a dále v metru viditelnost a použitelnost tlačítek nouzového zastavení vlaku na nástupištích metra.
 • Energetická náročnost provozu
  • sleduje spotřebu trakční energie na jednotlivých linkách metra, a dále produkci nepřímých emisí CO2 při cestováním metrem v porovnání s produkcí emisí CO2 při používání individuální automobilové dopravy. Sleduje stáří vozového parku autobusů.
 • Komunikace se zákazníky
  • sleduje četnost a obsahovou i formální správnost komunikace se zákazníky prostřednictvím sociálních sítí DPP (Facebook, Twitter, Instagram) a webu DPP.

 

Jednotlivé standardy kvality průběžně vyhodnocujeme a analyzujeme. Výsledky mají z dlouhodobého hlediska převážně vzestupný trend a upozorňují nás na oblasti vhodné pro další zlepšování kvality námi poskytovaných služeb.

Otevřít popup