Stodůlky

Přehled aktuálního stavu bezbariérových zařízení

Pro bezbariérový přístup imobilních osob, cestujících s kočárky a osob s omezenou schopností pohybu do stanice lze použít osobní výtah, který spojuje uliční úroveň s úrovní nástupiště. Vstup do výtahu v uliční úrovni je umístěn v samostatném objektu a přístupný po pěší komunikaci.

Plánek stanice Stodůlky

 

Na nástupištích (v obou směrech) je instalována nástupní rampa, která minimalizuje rozdíl mezi výškou nástupiště a podlahou vozidla, cestující se tak snadno dostanou do prvního vagónu metra.

Vybrané technické údaje výtahu jsou uvedeny v následující tabulce.

Výtah je na obou vstupech označen piktogramy a přístup k výtahu v prostorách podchodu a na nástupišti metra je znázorněn na informačních panelech.

Vybrané technické údaje výtahu
1. Druh výtahu samoobslužný, pro přepravu osob
2. Nosnost (kg) 630
3. Dopravní výška (m) 4,5
4. Dopravní rychlost (m/s) 0,63
5. Šíře a provedení vstupních dveří výtahu 800 mm, samočinně vodorovně posuvné
6. Velikost a provedení kabiny výtahu

šířka 1100 mm, hloubka 1400 mm,

kabina není průchozí

7. Podlaží (úroveň), které výtah spojuje uliční úroveň v úrovni vestibulu s úrovní nástupiště
8. Počet stanic 2
9. Způsob komunikace z kabiny výtahu v případech nouze Po stisknutí tlačítka je aktivován nouzový akustický a optický signál na stanoviště trvalé obsluhy.
10. Ovládače na nástupištích a v kabině výtahu Nejsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.
11. Hlášení dojetí výtahu do stanic není
12. Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu horní nástupiště: Samostatný objekt s přístupovou chodbou cca 2,6 m, šíře 1,42 m.
dolní nástupiště: neomezená.
13. Kamerový dohled není

Základní údaje o stanici

  • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště se sloupy.
  • V prostorách nástupiště jsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici jsou vodící linie.
  • Z nástupiště je výstup na obou koncích.
  • Na nástupišti je akustický majáček k výtahu.
  • Tato stanice není přestupní.
  • Do vestibulů se lze dostat přes pěší schody. Oba vestibuly jsou v úrovni ulice.
  • Tato stanice má výtah.
  • V této stanici není středisko dopravních informací a je bankomat.
  • Výtah vede na ulici mimo vestibul.