Karlovo náměstí

Přehled aktuálního stavu bezbariérových zařízení

Pro bezbariérový přístup imobilních osob, cestujících s kočárky a osob s omezenou schopností pohybu lze použít dvojici osobních výtahů ev. č. 496 a ev. č. 497 v návaznosti na dvojici osobních výtahů ev. č. 498ev. č. 499. V uliční úrovni je horní nástupiště výtahů ev. č. 496ev. č. 497 vyústěno v objektu č.p. 2068/14 v ulici Václavská (vedle stejnojmenné pasáže), dolní nástupiště je vyústěno do úrovně přestupní chodby. Horní nástupiště výtahů ev. č. 498ev. č. 499 je v úrovni přestupní chodby, dolní v úrovni nástupiště.

Na nástupištích (v obou směrech) je instalována nástupní rampa, která minimalizuje rozdíl mezi výškou nástupiště a podlahou vozidla, cestující se tak snadno dostanou do prvního vagónu metra.

Plánek stanice metra Karlovo náměstí

 

Výtahy jsou na obou vstupech označeny piktogramy a přístup k výtahům v uliční úrovni a na nástupišti metra je znázorněn na informačních panelech.

Výtahy z přestupní chodby na úroveň ulice (OsV 496 a 497)

Vybrané technické údaje výtahů:

Vybrané technické údaje výtahu ev. č. 496
1. Druh výtahu samoobslužný, pro přepravu osob
2. Nosnost (kg) 1000
3. Dopravní výška (m) 33,81
4. Dopravní rychlost (m/s) 2
5. Šíře a provedení vstupních dveří výtahu 900 mm, samočinně vodorovně posuvné
6. Velikost a provedení kabiny výtahu šířka 1100 mm, hloubka 2100 mm, kabina není průchozí
7. Podlaží (úroveň), které výtah spojuje uliční úroveň s přestupní chodbou
8. Počet stanic 2
9. Způsob komunikace z kabiny výtahu v případech nouze Po stisknutí tlačítka je aktivováno dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm obsluhy.
10. Ovládače na nástupištích a v kabině výtahu Jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.
11. Hlášení dojetí výtahu do stanic Hlasové zařízení informuje o výškové úrovni, na kterou výtah dojel.
12. Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu horní nástupiště: neomezená. 
dolní nástupiště: neomezená, přístup z přestupní chodby
13. Kamerový dohled Je na nástupištích i v kleci výtahu.

 

Vybrané technické údaje výtahu ev. č. 497
1. Druh výtahu samoobslužný, pro přepravu osob
2. Nosnost (kg) 1000
3. Dopravní výška (m) 33,81
4. Dopravní rychlost (m/s) 2
5. Šíře a provedení vstupních dveří výtahu 900 mm, samočinně vodorovně posuvné
6. Velikost a provedení kabiny výtahu šířka 1100 mm, hloubka 2100 mm, kabina není průchozí
7. Podlaží (úroveň), které výtah spojuje uliční úroveň s přestupní chodbou
8. Počet stanic 2
9. Způsob komunikace z kabiny výtahu v případech nouze Po stisknutí tlačítka je aktivováno dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm obsluhy.
10. Ovládače na nástupištích a v kabině výtahu Jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.
11. Hlášení dojetí výtahu do stanic Hlasové zařízení informuje o výškové úrovni, na kterou výtah dojel.
12. Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu horní nástupiště: neomezená. 
dolní nástupiště: neomezená, přístup z přestupní chodby
13. Kamerový dohled Je na nástupištích i v kleci výtahu.

Výtahy z nástupiště do přestupní chodby (OsV 498 a 499)

 

Vybrané technické údaje výtahu ev. č. 498
1. Druh výtahu samoobslužný, pro přepravu osob
2. Nosnost (kg) 1000
3. Dopravní výška (m) 7,42
4. Dopravní rychlost (m/s) 1
5. Šíře a provedení vstupních dveří výtahu 900 mm, samočinně vodorovně posuvné
6. Velikost a provedení kabiny výtahu šířka 1100 mm, hloubka 2100 mm, kabina není průchozí
7. Podlaží (úroveň), které výtah spojuje přestupní chodbu s nástupištěm metra
8. Počet stanic 2
9. Způsob komunikace z kabiny výtahu v případech nouze Po stisknutí tlačítka je aktivováno dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm obsluhy.
10. Ovládače na nástupištích a v kabině výtahu Jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.
11. Hlášení dojetí výtahu do stanic Hlasové zařízení informuje o výškové úrovni, na kterou výtah dojel.
12. Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu horní nástupiště: neomezená. 
dolní nástupiště: neomezená
13. Kamerový dohled Je na nástupištích i v kleci výtahu.

 

Vybrané technické údaje výtahu ev. č. 499
1. Druh výtahu samoobslužný, pro přepravu osob
2. Nosnost (kg) 1000
3. Dopravní výška (m) 7,42
4. Dopravní rychlost (m/s) 1
5. Šíře a provedení vstupních dveří výtahu 900 mm, samočinně vodorovně posuvné
6. Velikost a provedení kabiny výtahu šířka 1100 mm, hloubka 2100 mm, kabina není průchozí
7. Podlaží (úroveň), které výtah spojuje přestupní chodbu s nástupištěm metra
8. Počet stanic 2
9. Způsob komunikace z kabiny výtahu v případech nouze Po stisknutí tlačítka je aktivováno dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm obsluhy.
10. Ovládače na nástupištích a v kabině výtahu Jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.
11. Hlášení dojetí výtahu do stanic Hlasové zařízení informuje o výškové úrovni, na kterou výtah dojel.
12. Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu horní nástupiště: neomezená. 
dolní nástupiště: neomezená
13. Kamerový dohled Je na nástupištích i v kleci výtahu.

 

Základní údaje o stanici:

  • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště s prostupy.
  • Z nástupiště jsou výstupy na obou koncích.
  • Na nástupišti je akustický majáček a oznámení směru eskalátoru.
  • Oba vestibuly jsou pod úrovní ulice.
  • Severní vestibul navazuje na podchod pod křižovatkou Karlovo náměstí, jižní vestibul je ve směru na Palackého náměstí.
  • V této stanici je středisko dopravních informací.
  • V této stanici je veřejné WC.
  • V této stanici je bankomat.
  • Tato stanice není přestupní.
  • Tato stanice má výtah.
Otevřít popup