Smíchovské nádraží

Přehled aktuálního stavu bezbariérových zařízení

Pro bezbariérovou přepravu imobilních osob, cestujících s kočárky a osob se sníženou pohyblivostí lze návazně použít dvě šikmé schodišťové plošiny, umístěné v části pevných schodišť. První plošina spojuje úroveň ulice v blízkosti obratiště tramvají se spojovací chodbou nad nástupištěm, druhá plošina spojuje úroveň spojovací chodby s nástupištěm metra.

Na nástupištích (v obou směrech) je instalována nástupní rampa, která minimalizuje rozdíl mezi výškou nástupiště a podlahou vozidla, cestující se tak snadno dostanou do prvního vagónu metra.

Plánek stanice metra Smíchovské nádraží – ul. Rozkošného

 

Výstup ze stanice Smíchovské nádraží v blízkosti ulice Rozkošného a odbavovací haly vlakového nádraží.

Dráha každé plošiny je oddělená skleněnou stěnou od pevného schodiště a nástupy jsou vybaveny optickými zábranami upozorňující hlasovým signálem na vstup do jízdní dráhy plošiny. Prostor plošiny je vybaven automatickou zábranou, zamezující její opuštění mimo prostor nástupů.

Při používání plošiny je nutno dodržovat návod k obsluze, který je umístěn v horní a dolní stanici a na štítu plošiny.

Důležité upozornění: Ovládací tlačítko pro přivolání nebo pro jízdu se musí přidržovat po celou dobu jízdy plošiny, jinak se plošina zastaví.

Vybrané technické údaje plošin jsou uvedeny v následující tabulce.

Plošiny jsou na obou vstupech označeny piktogramy a přístup v prostorách vestibulu a na nástupišti metra je znázorněn na informačních panelech.

Šikmá plošina mezi úrovní ulice v blízkosti obratiště tramvají a vestibulem stanice (P 334)

Šikmá plošina mezi vestibulem a nástupištěm stanice (P 333)

Vybrané technické údaje plošiny (shodné pro obě plošiny)
1. Druh plošiny samoobslužná, pro přepravu osob
2. Nosnost (kg) max. 250, 2 osoby
3. Dopravní výška (m)

horní plošina: 7,02; doba jízdy cca 280 s

spodní plošina: 3,76, doba jízdy cca 100 s

4. Dopravní rychlost (m/s) 0,15
5. Velikost přepravního prostoru plošiny šířka 900 mm, délka 1400 mm
6. Provedení zabezpečení nástupů a prostoru plošiny Nástupy jsou vybaveny optickými zábranami upozorňující hlasovým signálem na vstup do jízdní dráhy plošiny. Prostor plošiny je vybaven automatickou zábranou zamezující její opuštění mimo prostor nástupů.
7. Podlaží (úroveň), které plošina spojuje uliční úroveň v úrovni vestibulu s úrovní nástupiště
8. Počet stanic 2
9. Způsob komunikace z plošiny v případech nouze Po stisknutí tlačítka nouze je aktivováno nouzové signalizační zařízení na stanovišti trvalé obsluhy.
10. Ovládače na nástupištích a panelu plošiny

Nejsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.

Důležité upozornění: Ovládací tlačítko pro přivolání nebo pro jízdu musí přepravovaná osoba přidržovat po celou dobu jízdy plošiny, jinak se plošina zastaví.

11. Hlášení dojetí plošiny do stanic není
12. Velikost volné plochy před nástupními místy na plošinu horní nástupiště: neomezená
dolní nástupiště: Dolní plošina má nájezdovou rampu délky cca 0,5 m, výšky 100 mm a šíře 1300 mm.
13. Kamerový dohled Na nástupištích a po celé dráze plošiny.

Základní údaje o stanici

  • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště bez sloupů.
  • V prostorách nástupiště jsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici nejsou vodící linie.
  • Z nástupiště jsou výstupy uprostřed.
  • Na nástupišti není akustický majáček.
  • Tato stanice není přestupní.
  • Do vestibulu se lze dostat přes pěší schody. Vestibul stanice je pod úrovní ulice.
  • Tato stanice nemá výtah.
  • V této stanici není středisko dopravních informací a je bankomat.
  • Vestibul je nad celým prostorem stanice, výstupy jsou tedy i na koncích i uprostřed nástupiště. Na jednom konci nástupiště jsou pěší schody se šikmou schodišťovou plošinou a druhou, která vede až na uliční úroveň.
Otevřít popup