Palmovka

Přehled aktuálního stavu bezbariérových zařízení

Pro bezbariérový přístup imobilních osob, cestujících s kočárky a osob s omezenou schopností pohybu lze použít osobonákladní výtah ev. č. 330 v návaznosti na osobní výtah ev. č. 328.

V uliční úrovni je horní nástupiště výtahu ev.č. 330 vyústěno v kiosku v ulici Zenklova při nájezdu na Libeňský most, dolní nástupiště v úrovni vestibulu. Výtah ev.č. 328 spojující vestibul s nástupištěm je umístěn vedle trojice staničních pohyblivých schodů.

Na nástupištích (v obou směrech) je instalována nástupní rampa, která minimalizuje rozdíl mezi výškou nástupiště a podlahou vozidla, cestující se tak snadno dostanou do prvního vagónu metra.

Výtahy jsou na vstupech označeny piktogramy a přístup v prostorách vestibulu a na nástupišti metra je znázorněn na informačních panelech.

Osobní výtah z úrovně nástupiště do úrovně vestibulu (ev. č. 613-1-328)

Vybrané technické údaje výtahu (úroveň vestibul nástupiště)
1. Druh výtahu samoobslužný, pro přepravu osob a nákladu
2. Nosnost (kg) 1000
3. Dopravní výška (m) 6,79
4. Dopravní rychlost (m/s) 1,0
5. Šíře a provedení vstupních dveří výtahu 900 mm, samočinně vodorovně posuvné
6. Velikost a provedení kabiny výtahu šířka 1100 mm, hloubka 2100 mm, kabina je průchozí
7. Podlaží (úroveň), které výtah spojuje úroveň vestibulu s úrovní nástupiště
8. Počet stanic 2
9. Způsob komunikace z kabiny výtahu v případech  nouze Po stisknutí tlačítka je aktivováno oboustranné dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy.
10. Ovládače na nástupištích a v kabině výtahu Jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.
11. Hlášení dojetí výtahu do stanic Hlasové zařízení informuje o výškové úrovni, na kterou výtah dojel
12. Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu horní nástupiště: neomezená
dolní nástupiště:ulička o šířce 1780 mm
13. Kamerový dohled Je na nástupištích i v kleci výtahu.

Osobonákladní výtah z uliční úrovně do úrovně vestibulu (ev. č. 613-1-330)

Vybrané technické údaje výtahu (uliční úroveň s úrovní vestibulu)
1. Druh výtahu samoobslužný, pro přepravu osob a nákladu
2. Nosnost (kg) 2000
3. Dopravní výška (m) 5,88
4. Dopravní rychlost (m/s) 1,0
5. Šíře a provedení vstupních dveří výtahu 1400 mm, samočinně vodorovně posuvné
6. Velikost a provedení kabiny výtahu šířka 1500 mm, hloubka 2700 mm, kabina je průchozí
7. Podlaží (úroveň), které výtah spojuje uliční úroveň s úrovní vestibulu
8. Počet stanic 2
9. Způsob komunikace z kabiny výtahu v případech  nouze Po stisknutí tlačítka je aktivováno oboustranné dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy.
10. Ovládače na nástupištích a v kabině výtahu Jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.
11. Hlášení dojetí výtahu do stanic Hlasové zařízení informuje o výškové úrovni, na kterou výtah dojel
12. Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu horní nástupiště: neomezená
dolní nástupiště: neomezená
13. Kamerový dohled Je na nástupištích i v kleci výtahu.

Základní údaje o stanici

  • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště bez sloupů.
  • V prostorách nástupiště nejsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici jsou vodící linie.
  • Z nástupiště jsou výstupy na obou koncích.
  • Na nástupišti je akustický majáček a oznámení směru eskalátoru.
  • Tato stanice není přestupní.
  • Do vestibulu se lze dostat přes eskalátory. Vestibul stanice je pod úrovní ulice.
  • Do druhého vestibulu ve směru ulice Na Žertvách se lze dostat přes eskalátory. Tento vestibul je pod úrovní ulice.
  • Tato stanice má výtah.
  • V této stanici není středisko dopravních informací a je bankomat.
Otevřít popup