Hůrka

Přehled aktuálního stavu bezbariérových zařízení

Pro bezbariérový přístup imobilních osob, cestujících s kočárky a osob s omezenou schopností pohybu do stanice lze použít osobní výtah, který spojuje úroveň vestibulu v uliční úrovni s úrovní nástupiště.

Na nástupištích (v obou směrech) je instalována nástupní rampa, která minimalizuje rozdíl mezi výškou nástupiště a podlahou vozidla, cestující se tak snadno dostanou do prvního vagónu metra.

Plánek stanice metra Hůrka

 

Vybrané technické údaje výtahu jsou uvedeny v následující tabulce.

Výtah je na obou vstupech označen piktogramy a přístup k výtahu v prostorách vestibulu a na nástupišti metra je znázorněn na informačních panelech.

Osobní výtah z nástupiště do vestibulu v úrovni ulice

Osobní výtah z nástupiště do vestibulu v úrovni ulice

Vybrané technické údaje výtahu (OsV 369)
1. Druh výtahu samoobslužný, pro přepravu osob
2. Nosnost (kg) 630
3. Dopravní výška (m) 4,65
4. Dopravní rychlost (m/s) 0,63
5. Šíře a provedení vstupních dveří výtahu 800 mm, samočinně vodorovně posuvné
6. Velikost a provedení kabiny výtahu

šířka 1100 mm, hloubka 1400 mm,

kabina není průchozí.

7. Podlaží (úroveň), které výtah spojuje uliční úroveň v úrovni vestibulu s úrovní nástupiště
8. Počet stanic 2
9. Způsob komunikace z kabiny výtahu v případech nouze Po stisknutí tlačítka je aktivován nouzový akustický a optický signál na stanoviště trvalé obsluhy.
10. Ovládače na nástupištích a v kabině výtahu Nejsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.
11. Hlášení dojetí výtahu do stanic není
12. Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu horní nástupiště: neomezená
dolní nástupiště: neomezená.
13. Kamerový dohled ano

Základní údaje o stanici

  • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště se sloupy.
  • V prostorách nástupiště jsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici jsou vodící linie.
  • Z nástupiště je výstup na jednom konci.
  • Na nástupišti není akustický majáček.
  • Tato stanice není přestupní.
  • Do vestibulu se lze dostat přes pěší schody. Vestibul stanice je v úrovni ulice.
  • Tato stanice má výtah.
  • V této stanici není středisko dopravních informací a není bankomat.
Otevřít popup