Anděl

Přehled aktuálního stavu bezbariérových zařízení

Pro bezbariérový přístup imobilních osob, cestujících s kočárky a osob s omezenou schopností pohybu lze použít dvojici osobních výtahů ev. č. 492 a ev. č. 493 v návaznosti na dvojici osobních výtahů ev. č. 494 a ev. č. 495. V uliční úrovni je horní nástupiště výtahů ev. č. 492 a ev. č. 493 vyústěno v kiosku na chodníku v blízkosti křižovatky ulic Nádražní a Bozděchovy, dolní nástupiště je vyústěno do úrovně přestupní chodby. Horní nástupiště výtahů  ev. č. 494 a ev. č. 495 je v úrovni přestupní chodby, dolní v úrovni nástupiště.

Na nástupištích (v obou směrech) je instalována nástupní rampa, která minimalizuje rozdíl mezi výškou nástupiště a podlahou vozidla, cestující se tak snadno dostanou do prvního vagónu metra.

Plánek povrchu stanice metra Anděl

 

Vybrané technické údaje výtahů jsou uvedeny v následných tabulkách.

Výtahy jsou na obou vstupech označeny piktogramy a přístup k výtahům v uliční úrovni a na nástupišti metra je znázorněn na informačních panelech.

Výtahy z úrovně přestupní chodby na uliční úroveň (OsV 492 a OsV 493)

Vybrané technické údaje výtahů číslo 492 a 493 (shodné pro oba výtahy)
1. Druh výtahu samoobslužný, pro přepravu osob
2. Nosnost (kg) 1000
3. Dopravní výška (m) 27,56
4. Dopravní rychlost (m/s) 1
5. Šíře a provedení vstupních dveří výtahu 900 mm, samočinně vodorovně posuvné
6. Velikost a provedení kabiny výtahu

šířka 1100 mm, hloubka 2100 mm,

klec je průchozí

7. Podlaží (úroveň), které výtah spojuje uliční úroveň s přestupní chodbou
8. Počet stanic 2
9. Způsob komunikace z kabiny výtahu v případech nouze Po stisknutí tlačítka je aktivováno oboustranné dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy.
10. Ovládače na nástupištích a v kabině výtahu Jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.
11. Hlášení dojetí výtahu do stanic Hlasové zařízení informuje o výškové úrovni na kterou výtah dojel.
12. Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu horní nástupiště: neomezená.
dolní nástupiště:neomezená, přístup z přestupní chodby.
13. Kamerový dohled Je na nástupištích i v klecích výtahů.

Výtahy z nástupiště na úroveň přestupní chodby (OsV 494 a OsV 495)

Vybrané technické údaje výtahů číslo 494 a 495 (shodné pro oba výtahy)
1. Druh výtahu samoobslužný, pro přepravu osob
2. Nosnost (kg) 1000
3. Dopravní výška (m) 6,3
4. Dopravní rychlost (m/s) 1
5. Šíře a provedení vstupních dveří výtahu 900 mm, samočinně vodorovně posuvné
6. Velikost a provedení kabiny výtahu

šířka 1100 mm, hloubka 2100 mm,

klec není průchozí

7. Podlaží (úroveň), které výtah spojuje přestupní chodbu s nástupištěm metra
8. Počet stanic 2
9. Způsob komunikace z kabiny výtahu v případech nouze Po stisknutí tlačítka je aktivováno oboustranné dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy.
10. Ovládače na nástupištích a v kabině výtahu Jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.
11. Hlášení dojetí výtahu do stanic Hlasové zařízení informuje o výškové úrovni na kterou výtah dojel.
12. Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu horní nástupiště: neomezená.
dolní nástupiště:neomezená.
13. Kamerový dohled Je na nástupištích i v klecích výtahů.

Základní údaje o stanici

  • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště s prostupy.
  • V prostorách nástupiště jsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici nejsou vodící linie.
  • Z nástupiště jsou výstupy na obou koncích.
  • Na nástupišti je akustický majáček a oznámení směru eskalátoru.
  • Tato stanice není přestupní.
  • Do vestibulu se lze dostat přes eskalátory. Vestibul stanice je v úrovni ulice.
  • Do druhého vestibulu ve směru autobusová stanice Na Knížecí se lze dostat přes eskalátory. Tento vestibul je pod úrovní ulice.
  • Tato stanice má výtah.
  • V této stanici je středisko dopravních informací a je bankomat.
  • Stanice má dva vestibuly. Směrem k Andělu je v úrovni ulice a směrem k autobusovému nádraží Na Knížecí je výstup složitější a vestibul je pod úrovní ulice.
Otevřít popup