Vysočanská

Přehled aktuálního stavu bezbariérových zařízení

Pro bezbariérovou přepravu imobilních osob, cestujících s kočárky a osob se sníženou pohyblivostí lze použít dva osobní výtahy, které spojují uliční úroveň v blízkosti stanic povrchové MHD (ve směru na Žižkov a Prosek) s úrovní vestibulu „Východ" a v návaznosti osobní výtah, který spojuje úroveň vestibulu s úrovní nástupiště metra.

Na nástupištích (v obou směrech) je instalována nástupní rampa, která minimalizuje rozdíl mezi výškou nástupiště a podlahou vozidla, cestující se tak snadno dostanou do prvního vagónu metra.

Plánek stanice metra Vysočanská – nám. OSN

 

Výtahy jsou na obou vstupech označeny piktogramy a přístup k výtahům prostorách podchodu, vestibulu a na nástupišti metra je znázorněn na informačních panelech.

Výtah z vestibulu stanice k zastávkám autobusů ve směru na Žižkov (OsV 133)

ybrané technické údaje výtahu (směr Žižkov)
1. Druh výtahu samoobslužný, pro přepravu osob
2. Nosnost (kg) 630
3. Dopravní výška (m) 6,03
4. Dopravní rychlost (m/s) 0,63
5. Šíře a provedení vstupních dveří výtahu 800 mm, samočinně vodorovně posuvné
6. Velikost a provedení kabiny výtahu

šířka 1100 mm, hloubka 1400 mm,

kabina není průchozí

7. Podlaží (úroveň), které výtah spojuje uliční úroveň s úrovní podchodu
8. Počet stanic 2
9. Způsob komunikace z kabiny výtahu v případech nouze Po stisknutí tlačítka je aktivováno oboustranné dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy.
10. Ovládače na nástupištích a v kabině výtahu Jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.
11. Hlášení dojetí výtahu do stanic akustickým signálem o intenzitě 35-55 dB
12. Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu horní nástupiště: neomezená
dolní nástupiště: neomezená.
13. Kamerový dohled Pouze dolní nástupiště.

Výtah z vestibulu stanice k zastávkám autobusů ve směru na Prosek (OsV 151)

Vybrané technické údaje výtahu (směr Prosek)
1. Druh výtahu samoobslužný, pro přepravu osob
2. Nosnost (kg) 630
3. Dopravní výška (m) 5,98
4. Dopravní rychlost (m/s) 0,63
5. Šíře a provedení vstupních dveří výtahu 800 mm, samočinně vodorovně posuvné
6. Velikost a provedení kabiny výtahu

šířka 1100 mm, hloubka 1400 mm,

kabina není průchozí

7. Podlaží (úroveň), které výtah spojuje uliční úroveň s úrovní podchodu
8. Počet stanic 2
9.

Způsob komunikace z kabiny výtahu v případech

nouze

Po stisknutí tlačítka je aktivováno oboustranné dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy.
10. Ovládače na nástupištích a v kabině výtahu Jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.
11. Hlášení dojetí výtahu do stanic akustickým signálem o intenzitě 35-55 dB
12.

Velikost volné plochy před nástupními místy do

výtahu

horní nástupiště: neomezená
dolní nástupiště: neomezená.
13. Kamerový dohled Pouze dolní nástupiště.

Výtah z nástupiště do vestibulu „Východ" (OsV 154)

Vybrané technické údaje výtahu (úroveň vestibulu-nástupiště metra)
1. Druh výtahu samoobslužný, pro přepravu osob
2. Nosnost (kg) 630
3. Dopravní výška (m) 24,84
4. Dopravní rychlost (m/s) 1,0
5. Šíře a provedení vstupních dveří výtahu 800 mm, samočinně vodorovně posuvné
6. Velikost a provedení kabiny výtahu

šířka 1100 mm, hloubka 1400 mm,

kabina není průchozí

7. Podlaží (úroveň), které výtah spojuje úroveň vestibulu s úrovní nástupiště
8. Počet stanic 2
9.

Způsob komunikace z kabiny výtahu

v případech nouze

Po stisknutí tlačítka je aktivováno oboustranné dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy.
10. Ovládače na nástupištích a v kabině výtahu Jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.
11. Hlášení dojetí výtahu do stanic akustickým signálem o intenzitě 35-55 dB
12.

Velikost volné plochy před nástupními místy

do výtahu

horní nástupiště: Přístup přes tlakový uzávěr šíře 1200 mm.
dolní nástupiště: neomezená.
13. Kamerový dohled ano

Základní údaje o stanici

  • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště s prostupy.
  • V prostorách nástupiště jsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici nejsou vodící linie.
  • Z nástupiště jsou výstupy na obou koncích.
  • Na nástupišti je akustický majáček a oznámení směru eskalátoru.
  • Tato stanice není přestupní.
  • Do vestibulu se lze dostat přes eskalátory. Vestibul stanice je pod úrovní ulice.
  • Do druhého vestibulu ve směru ulice Sokolovská se lze dostat přes pěší schody s mezichodbou a následnými eskalátory. Tento vestibul je v úrovni ulice.
  • Tato stanice má výtah.
  • V této stanici není středisko dopravních informací a je bankomat.
  • Stanice má dva vestibuly. Jeden je v úrovni ulice a druhý pod úrovní ulice.
Otevřít popup