Nové Butovice

Přehled aktuálního stavu bezbariérových zařízení

Pro bezbariérovou přepravu imobilních osob, cestujících s kočárky a osob se sníženou pohyblivostí lze použít šikmou schodišťovou plošinu , umístěnou v části pevného schodiště a spojující úroveň vestibulu v uliční úrovni s nástupištěm metra.

Plánek metra Nové Butovice

 

Dráha plošiny je oddělená skleněnou stěnou od pevného schodiště a nástupy jsou vybaveny zábranami, zamezujícími vstup, pokud je plošina v jízdě nebo mimo prostor nástupů. Prostor plošiny je vybaven automatickou zábranou zamezující její opuštění mimo prostor nástupů.

Při používání plošiny je nutno dodržovat návod k obsluze, který je umístěn v horní a dolní stanici a na štítu plošiny.

Důležité upozornění: Ovládací tlačítko pro přivolání nebo pro jízdu se musí přidržovat po celou dobu jízdy plošiny, jinak se plošina zastaví.

Vybrané technické údaje plošiny jsou uvedeny v následující tabulce.

Plošina je na obou vstupech označena piktogramy a přístup v prostorách vestibulu a na nástupišti metra je znázorněn na informačních panelech.

Šikmá plošina z nástupiště do vestibulu stanice (P 345)

Vybrané technické údaje plošiny
1. Druh plošiny samoobslužná, pro přepravu osob
2. Nosnost (kg) max. 250, 2 osoby
3. Dopravní výška (m) 5,02
4. Dopravní rychlost (m/s) 0,15
5. Velikost přepravního prostoru plošiny šířka 900 mm, délka 1400 mm.
6. Provedení zabezpečení nástupů a prostoru plošiny Nástupy jsou vybaveny automatickými zábranami, zamezujícími vstup, pokud je plošina v jízdě nebo mimo prostor nástupů. Prostor plošiny je vybaven automatickou zábranou zamezující její opuštění mimo prostor nástupů.
7. Podlaží (úroveň), které plošina spojuje uliční úroveň v úrovni vestibulu s úrovní nástupiště
8. Počet stanic 2
9. Způsob komunikace z plošiny v případech nouze Po stisknutí tlačítka nouze je aktivováno nouzové signalizační zařízení na stanovišti trvalé obsluhy.
10. Ovládače na nástupištích a panelu plošiny

Nejsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.

Důležité upozornění: Ovládací tlačítko pro přivolání nebo pro jízdu musí přepravovaná osoba přidržovat po celou dobu jízdy plošiny, jinak se plošina zastaví.

11. Hlášení dojetí plošiny do stanic není
12. Velikost volné plochy před nástupními místy na plošinu horní nástupiště: neomezená
dolní nástupiště: neomezená.
13. Kamerový dohled Na nástupištích a po celé dráze plošiny.

Základní údaje o stanici

  • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště bez sloupů.
  • V prostorách nástupiště nejsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici jsou vodící linie.
  • Z nástupiště jsou výstupy na obou koncích.
  • Na nástupišti je akustický majáček.
  • Tato stanice není přestupní.
  • Do vestibulu se lze dostat přes pěší schody. Vestibul stanice je v úrovni ulice.
  • Do druhého vestibulu ve směru ZÁPAD (Hůrka) se lze dostat přes schody s pohyblivou plošinou. Tento vestibul je v úrovni ulice.
  • Tato stanice nemá výtah, ale šikmou schodišťovou plošinu.
  • V této stanici není středisko dopravních informací a je bankomat.
Otevřít popup