Národní třída

Přehled aktuálního stavu bezbariérových zařízení

Pro bezbariérový přístup imobilních osob, cestujících s kočárky a osob s omezenou schopností pohybu lze použít dvojici osobních výtahů číslo 490 a číslo 491 v návaznosti na dvojici osobních výtahů číslo 488 a číslo 489. V uliční úrovni je horní nástupiště výtahů číslo 490 a číslo 491 vyústěno v kiosku na chodníku v ulici Magdaleny Rettigové, dolní nástupiště je vyústěno do úrovně přestupní chodby. Horní nástupiště výtahů číslo 488 a číslo 489 je v úrovni přestupní chodby, dolní v úrovni nástupiště.

Na nástupištích (v obou směrech) je instalována nástupní rampa, která minimalizuje rozdíl mezi výškou nástupiště a podlahou vozidla, cestující se tak snadno dostanou do prvního vagónu metra.

Výtahy jsou na obou vstupech označeny piktogramy a přístup k výtahům v uliční úrovni a na nástupišti metra je znázorněn na informačních panelech.

Vybrané technické údaje výtahů číslo 490 a 491 (shodné pro oba výtahy)
1. Druh výtahu samoobslužný, pro přepravu osob
2. Nosnost (kg) 1200
3. Dopravní výška (m) 28,03
4. Dopravní rychlost (m/s) 1
5. Šíře a provedení vstupních dveří výtahu 1200 mm, samočinně vodorovně posuvné
6. Velikost a provedení kabiny výtahu

šířka 1300 mm, hloubka 2150 mm,

klec je průchozí

7. Podlaží (úroveň), které výtah spojuje uliční úroveň s přestupní chodbou
8. Počet stanic 2
9. Způsob komunikace z kabiny výtahu v případech nouze Po stisknutí tlačítka je aktivováno oboustranné dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy.
10. Ovládače na nástupištích a v kabině výtahu Jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.
11. Hlášení dojetí výtahu do stanic Hlasové zařízení informuje o výškové úrovni na kterou výtah dojel.
12. Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu horní nástupiště: neomezená.
dolní nástupiště:neomezená, přístup z přestupní chodby.
13. Kamerový dohled Je na nástupištích i v klecích výtahů.
Vybrané technické údaje výtahů číslo 488 a 489 (shodné pro oba výtahy)
1. Druh výtahu samoobslužný, pro přepravu osob
2. Nosnost (kg) 1200
3. Dopravní výška (m) 10,92
4. Dopravní rychlost (m/s) 1
5. Šíře a provedení vstupních dveří výtahu 1200 mm, samočinně vodorovně posuvné
6. Velikost a provedení kabiny výtahu

šířka 1300 mm, hloubka 2150 mm,

klec je průchozí

7. Podlaží (úroveň), které výtah spojuje přestupní chodbu s nástupištěm metra
8. Počet stanic 2
9. Způsob komunikace z kabiny výtahu v případech nouze Po stisknutí tlačítka je aktivováno oboustranné dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy.
10. Ovládače na nástupištích a v kabině výtahu Jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.
11. Hlášení dojetí výtahu do stanic Hlasové zařízení informuje o výškové úrovni na kterou výtah dojel.
12. Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu horní nástupiště: neomezená.
dolní nástupiště:neomezená, přístup z přestupní chodby.
13. Kamerový dohled Je na nástupištích i v klecích výtahů.

Základní údaje o stanici

  • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště se sloupy.
  • V prostorách nástupiště jsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici jsou vodící linie.
  • Z nástupiště je výstup na jednom konci.
  • Na nástupišti je akustický majáček k výtahu.
  • Tato stanice není přestupní.
  • Na uliční úroveň se lze dostat přes přímý výstup.
  • Tato stanice má dvojici výtahů.
  • V této stanici není středisko dopravních informací a je bankomat.
Otevřít popup