Kolbenova

Přehled aktuálního stavu bezbariérových zařízení

Pro bezbariérovou přepravu imobilních osob, cestujících s kočárky a osob se sníženou pohyblivostí lze použít osobní výtah, který spojuje vestibul v úrovni ulice s úrovní nástupiště. Vestibul stanice je bezbariérový.

Plánek stanice metra Kolbenova

 

Na nástupištích (v obou směrech) je instalována nástupní rampa, která minimalizuje rozdíl mezi výškou nástupiště a podlahou vozidla, cestující se tak snadno dostanou do prvního vagónu metra.

Výtah je na obou vstupech označen piktogramy a přístup k výtahu ve vestibulu a na nástupišti metra je znázorněn na informačních panelech.

Výtah z nástupiště do vestibulu stanice (OsV 050)

Vybrané technické údaje výtahu jsou uvedeny v následující tabulce:

Vybrané technické údaje výtahu
1. Druh výtahu samoobslužný, pro přepravu osob
2. Nosnost (kg) 630
3. Dopravní výška (m) 24,8
4. Dopravní rychlost (m/s) 1,0
5. Šíře a provedení vstupních dveří výtahu 800 mm, samočinně vodorovně posuvné
6. Velikost a provedení kabiny výtahu

šířka 1100 mm, hloubka 1600 mm,

kabina je průchozí

7. Podlaží (úroveň), které výtah spojuje uliční úroveň v úrovni vestibulu s úrovní nástupiště
8. Počet stanic 2
9. Způsob komunikace z kabiny výtahu v případech nouze Po stisknutí tlačítka je aktivováno oboustranné dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy.
10. Ovládače na nástupištích a v kabině výtahu Jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.
11. Hlášení dojetí výtahu do stanic akustickým signálem o intenzitě 35-55 dB
12. Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu horní nástupiště: Chodba délky 9,5 m, šíře 2500 mm.
dolní nástupiště: Chodba délky 6 m, šíře 1800 mm a nájezdová rampa u tlakového uzávěru délky 0,7 m a výšky 60 mm.
13. Kamerový dohled ano

Základní údaje o stanici

  • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště s prostupy.
  • V prostorách nástupiště jsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici nejsou vodící linie.
  • Z nástupiště je výstup na jednom konci.
  • Na nástupišti je akustický majáček a oznámení směru eskalátoru.
  • Tato stanice není přestupní.
  • Do vestibulu se lze dostat přes eskalátory. Vestibul stanice je v úrovni ulice.
  • Tato stanice má výtah.
  • V této stanici není středisko dopravních informací a je bankomat.


 

Otevřít popup