Černý Most

Přehled aktuálního stavu bezbariérových zařízení

Vestibul má přístup bezbariérový v uliční úrovni. Pro přestup mezi oběma nástupišti, přístup na autobusový terminál a přístup na lávku přes ulici Chlumeckou lze použít dva osobní výtahy. Jeden výtah spojuje úroveň nástupiště (ve směru trati metra do centra) s horní částí vestibulu v úrovni lávky přes ulici Chlumeckou, druhý výtah spojuje úroveň autobusového terminálu, úroveň nástupiště (ve směru trati metra z centra) s horní částí vestibulu v úrovni lávky přes ulici Chlumeckou. Přestup mezi oběma nástupišti lze uskutečnit výtahy v úrovni horní části vestibulu.

Na nástupištích (v obou směrech) je instalována nástupní rampa, která minimalizuje rozdíl mezi výškou nástupiště a podlahou vozidla, cestující se tak snadno dostanou do prvního vagónu metra.

Plánek stanice Černý Most

 

Výtahy jsou na obou vstupech označen piktogramy a přístup k výtahům ve vestibulu, na nástupišti metra a v úrovni autobusového terminálu je znázorněn na informačních panelech.

Výtah z nástupiště (směr do centra) do horní části vestibulu (OsV 160)

Výtah z nástupiště (směr z centra) do horní části vestibulu (OsV 161)

Vybrané technické údaje výtahů jsou uvedeny v následující tabulce:

Vybrané technické údaje výtahu (pro oba výtahy)
1. Druh výtahu samoobslužný, pro přepravu osob
2. Nosnost (kg) 1000
3. Dopravní výška (m) výtah do centra 
(OsV 160)
8,2
výtah z centra 
(OsV 161)
10
4. Dopravní rychlost (m/s) 0,63
5. Šíře a provedení vstupních dveří výtahu 800 mm, samočinně vodorovně posuvné
6. Velikost a provedení kabiny výtahu šířka 1100 mm, hloubka 2000 mm, 
kabina není průchozí
7. Podlaží (úroveň),  které výtah spojuje výtah do centra 
(OsV 160)
uliční úroveň v úrovni nástupiště metra s úrovní lávky přes ulici Chlumeckou
výtah z centra 
(OsV 161)
uliční úroveň pochozí lávky v úrovni nástupiště metra s uliční úrovní autobusového terminálu ve směru dolů a s úrovní lávky přes ulici Chlumeckou ve směru nahoru
8. Počet stanic výtah do centra 
(OsV 160)
2
výtah z centra 
(OsV 161)
3
9. Způsob komunikace z kabiny výtahu v případech nouze Po stisknutí tlačítka je aktivováno oboustranné dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy.
10. Ovládače na nástupištích a v kabině výtahu Jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.
11. Hlášení dojetí výtahu do stanic akustickým signálem o intenzitě 35-55 dB
12. Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu horní nástupiště: neomezená
dolní nástupiště: neomezená
13. Kamerový dohled není

Základní údaje o stanici

  • Nástupiště má koleje uprostřed a je to nástupiště bez sloupů.
  • V prostorách nástupiště jsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici nejsou vodící linie.
  • Z nástupiště jsou výstupy po stranách.
  • Na nástupišti není akustický majáček.
  • Tato stanice není přestupní.
  • Do vestibulu se lze dostat přes přímý výstup. Vestibul stanice nemá.
  • Tato stanice má výtah.
  • V této stanici není středisko dopravních informací a je bankomat.
Otevřít popup