Můstek (A/B)

Přehled aktuálního stavu bezbariérových zařízení

Pro bezbariérovou přepravu imobilních osob, cestujících s kočárky a osob se sníženou pohyblivostí lze použít dvojici osobních výtahů ev. č. 425 a 426, jejichž vstup je umístěn v dolní části Václavského náměstí. Tyto výtahy spojují uliční úroveň s úrovní přestupní chodby. Navazující osobní výtah ev. č. 427 spojuje úroveň přestupní chodby a s nástupištěm metra trati A a B.

Na nástupištích (v obou směrech) na trase A i B je instalována nástupní rampa, která minimalizuje rozdíl mezi výškou nástupiště a podlahou vozidla, cestující se tak snadno dostanou do prvního vagónu metra.

Plánek povrchu stanice metra Můstek A/B

 

Vybrané technické údaje jednotlivých výtahů jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Výtahy jsou na obou vstupech označeny piktogramy a přístup k výtahům na nástupištích metra je znázorněn na informačních panelech.

Vybrané technické údaje výtahů č. 425 a 426
1. Druh výtahu samoobslužný, pro přepravu osob
2. Nosnost (kg) 1000
3. Dopravní výška (m) 23,7
4. Dopravní rychlost (m/s) 1
5. Šíře a provedení vstupních dveří výtahu 900 mm, samočinně vodorovně posuvné
6. Velikost a provedení klece výtahu šířka 1850 mm, hloubka 1300 mm, kabina je průchozí v úhlu 90°
7. Podlaží (úroveň), které výtah spojuje uliční úroveň s úrovní přestupní chodby
8. Počet stanic 2
9. Způsob komunikace z klece výtahu v případech nouze Po stisknutí tlačítka je aktivováno oboustranné dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy.
10. Ovládače na nástupištích a v kleci výtahu Jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.
11. Hlášení dojetí výtahu do stanic Akustickým signálem o intenzitě 35-55 dB.
12. Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu horní nástupiště : neomezená
dolní nástupiště: neomezená
13. Kamerový dohled Je na nástupištích i v kabinách výtahů.

Vybrané technické údaje výtahu č. 427
1. Druh výtahu samoobslužný, pro přepravu osob
2. Nosnost (kg) 1000
3. Dopravní výška (m) 16,15
4. Dopravní rychlost (m/s) 1
5. Šíře a provedení vstupních dveří výtahu 900 mm, samočinně vodorovně posuvné
6. Velikost a provedení klece výtahu šířka 1850 mm, hloubka 1300 mm, kabina je průchozí v úhlu 90°
7. Podlaží (úroveň), které výtah spojuje úroveň přestupní chodby s úrovněmi nástupiště trati A a B
8. Počet stanic 3
9. Způsob komunikace z klece výtahu v případech nouze Po stisknutí tlačítka je aktivováno oboustranné dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy.
10. Ovládače na nástupištích a v kleci výtahu Jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.
11. Hlášení dojetí výtahu do stanic Akustickým signálem o intenzitě 35-55 dB.
12. Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu horní nástupiště : na trati A neomezená, na trati B omezená prostorem přibližně 2x2 m.
dolní nástupiště: neomezená
13. Kamerový dohled Je na nástupištích i v kabině výtahu.

Základní údaje o stanici

  • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště se sloupy.
  • V prostorách nástupiště jsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici nejsou vodící linie.
  • Z nástupiště jsou výstupy na obou koncích.
  • Na nástupišti je akustický majáček a oznámení směru eskalátoru.
  • Tato stanice je přestupní mezi trasami A a B.
  • Do vestibulu se lze dostat přes eskalátory. Vestibul stanice je pod úrovní ulice.
  • Do druhého vestibulu ve směru Václavské náměstí se lze dostat přes eskalátory. Tento vestibul je pod úrovní ulice.
  • Tato stanice má výtah.
  • V této stanici není středisko dopravních informací a je bankomat.
  • Nástupiště má díky přestupům a pracovišti dozorčího mnoho překážek.