Můstek (A/B)

Přehled aktuálního stavu bezbariérových zařízení

Pro bezbariérovou přepravu imobilních osob, cestujících s kočárky a osob se sníženou pohyblivostí lze použít dvojici osobních výtahů ev. č. 425 a 426, jejichž vstup je umístěn v dolní části Václavského náměstí. Tyto výtahy spojují uliční úroveň s úrovní přestupní chodby. Navazující osobní výtah ev. č. 427 spojuje úroveň přestupní chodby a s nástupištěm metra trati A a B.

Na nástupištích (v obou směrech) na trase A i B je instalována nástupní rampa, která minimalizuje rozdíl mezi výškou nástupiště a podlahou vozidla, cestující se tak snadno dostanou do prvního vagónu metra.

Plánek povrchu stanice metra Můstek A/B

 

Vybrané technické údaje jednotlivých výtahů jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Výtahy jsou na obou vstupech označeny piktogramy a přístup k výtahům na nástupištích metra je znázorněn na informačních panelech.

Výtahy z přestupní chodby na uliční úroveň (OsV 425 a OsV 426)

Vybrané technické údaje výtahů č. 425 a 426
1. Druh výtahu samoobslužný, pro přepravu osob
2. Nosnost (kg) 1000
3. Dopravní výška (m) 23,7
4. Dopravní rychlost (m/s) 1
5. Šíře a provedení vstupních dveří výtahu 900 mm, samočinně vodorovně posuvné
6. Velikost a provedení klece výtahu šířka 1850 mm, hloubka 1300 mm, kabina je průchozí v úhlu 90°
7. Podlaží (úroveň), které výtah spojuje uliční úroveň s úrovní přestupní chodby
8. Počet stanic 2
9. Způsob komunikace z klece výtahu v případech nouze Po stisknutí tlačítka je aktivováno oboustranné dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy.
10. Ovládače na nástupištích a v kleci výtahu Jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.
11. Hlášení dojetí výtahu do stanic Akustickým signálem o intenzitě 35-55 dB.
12. Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu horní nástupiště : neomezená
dolní nástupiště: neomezená
13. Kamerový dohled Je na nástupištích i v kabinách výtahů.

Výtah z nástupiště trati A a B na úroveň přestupní chodby (OsV 427)

Vybrané technické údaje výtahu č. 427
1. Druh výtahu samoobslužný, pro přepravu osob
2. Nosnost (kg) 1000
3. Dopravní výška (m) 16,15
4. Dopravní rychlost (m/s) 1
5. Šíře a provedení vstupních dveří výtahu 900 mm, samočinně vodorovně posuvné
6. Velikost a provedení klece výtahu šířka 1850 mm, hloubka 1300 mm, kabina je průchozí v úhlu 90°
7. Podlaží (úroveň), které výtah spojuje úroveň přestupní chodby s úrovněmi nástupiště trati A a B
8. Počet stanic 3
9. Způsob komunikace z klece výtahu v případech nouze Po stisknutí tlačítka je aktivováno oboustranné dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy.
10. Ovládače na nástupištích a v kleci výtahu Jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.
11. Hlášení dojetí výtahu do stanic Akustickým signálem o intenzitě 35-55 dB.
12. Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu horní nástupiště : na trati A neomezená, na trati B omezená prostorem přibližně 2x2 m.
dolní nástupiště: neomezená
13. Kamerový dohled Je na nástupištích i v kabině výtahu.

Základní údaje o stanici

  • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště se sloupy.
  • V prostorách nástupiště jsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici nejsou vodící linie.
  • Z nástupiště jsou výstupy na obou koncích.
  • Na nástupišti je akustický majáček a oznámení směru eskalátoru.
  • Tato stanice je přestupní mezi trasami A a B.
  • Do vestibulu se lze dostat přes eskalátory. Vestibul stanice je pod úrovní ulice.
  • Do druhého vestibulu ve směru Václavské náměstí se lze dostat přes eskalátory. Tento vestibul je pod úrovní ulice.
  • Tato stanice má výtah.
  • V této stanici není středisko dopravních informací a je bankomat.
  • Nástupiště má díky přestupům a pracovišti dozorčího mnoho překážek.

 

 

Otevřít popup